NÁŠ KALENDÁR NA ROK 2021: ročenka Slovákov v Maďarsku k svojim čitateľom už v novembri!

Od našich krajanov v Maďarsku sme dostali priaznivú informáciu. Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm, ktorá sa venuje pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku o. i. aj vydavateľskej činnosti, s radosťou a zajedno po namáhavom finiši akiste aj s úľavou, riekol – hotovo! Na svete je ďalšia ročenka CSSM – NÁŠ KALENDÁR NA ROK 2021. O ňom už ale viac jeho zodpovedný redaktor a zostavovateľ.

"Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, koncom novembra vyjde Náš kalendár na rok 2021. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov.

Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2021 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače.

Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2021 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. V prílohe Vám zasielame objednávku na Náš kalendár 2021 (ktorú si môžete stiahnuť aj odtiaľto): http://www.oslovma.hu/Archiv/MegrendL-NKal2021.pdf.

Prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili nároky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu: ludove@luno.hu "

 

S pozdravom

Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm

/http://www.oslovma.hu/Archiv/Objednaj-NKal2021.pdf

 

Uverejnené: 9. 11. 2020