Naša kolíska na 57. SNS v Báčskom Petrovci povzbudila nádej a umocnila city

Otvárací program Slovenských národných slávností 2018 pomenovaný Naša kolíska sme absolvovali v piatok 10. augusta 2018  večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Pod jeho scenár a dramaturgiu sa podpísal Michal Babiak, náš uznávaný vedec a režisér, už viacero desaťročí žijúci v Bratislave v Slovenskej republike. Ale často sa prinavracia ku koreňom. Tak aj tento raz sa prinavrátil ku kolíske – k prvej slovenskej operete.

Vecne, bez pátosu, avšak s patričnou dávkou úcty a uznania skvelému odborníkovi – kulturológovi, estétovi, scenáristovi, dramaturgovi, režisérovi, spisovateľovi, dokumentaristovi, a, prirodzene, aj pedagógovi, uvádza svoju reportáž s bohatou a večerný hrdo-dojímavý príbeh otváracej slávnosti 57. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci vizuálne umocňujúcou obrazovou prílohou Jaroslav Čiep, petrovský reportér Hladu ľudu, týždenníka Slovákov v Srbsku. So zreteľom a vďakou, že ide o pôvodné informácie "z prvej a naslovovzatej ruky", s poďakovaním autorovi aj redakcii, že zvesť o krásnom večeri môžeme šíriť aj ďalším našim krajanom vo svete, sprostredkúvame reportáž novinárskeho kolegu Jarka Čiepa v plnom znení.

 

Naša prvá opereta

Populárny žáner opery sa dotkol všetkých krajín okolo Slovenska, len samotné Slovensko po 20. storočie vlastnú operu nemalo. Za prvé slovenské operné libreto sa pokladá Pekná, nová maľovaná kolíska z roku 1923 z pera Vladimíra Hurbana Vladimírova. Pekná, nová, maľovaná kolíska je opereta v troch dejstvách. Po prvý raz odznela na doskách staropazovskej divadelnej siene.  Vtedy hudbu na Hurbanov text napísal Ján Podhradský. Neskôr ju zhudobnil ďalší velikán slovenskej hudby Anton Cíger.

Kritici poznamenali, že “zo sedliackeho prostredia vyťažil Hurban i operetu Pekná nová maľovaná kolíska (1923), v čom dosiahol na Slovensku primát i na tomto poli. Operetná ľahkosť a spevnosť, jemný humor a irónia podľa požiadaviek a potreby napĺňajú túto hru, ktorá je, pravda, v mnohom ohľade stavaná podľa rôznych predlôh, ale predsa jej nemožno uprieť tón originality a sympatičnosti už tým, že je zo slovenského prostredia v Juhoslávii. Umeleckú vyspelosť a tvorivé schopnosti autorove nemožno podľa nej hodnotiť.”

 

Otvárací program 57. SNS

Michal Babiak využil potenciál tejto operety, aby na nej vystaval scenár programu. Ten však bol v znamení 15 rokov od založenia Slovenskej národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Moderátorka programu Anna Stanivuková, ako aj viacerí oslovení našinci,  cestou video záberov zmapovali prejdenú cestu a dosahy našej národnostnej inštitúcie.

Libreto operety Babiak zveril spevákom Marekovi KaňoviKataríne KalmárovejAnne Zorňanovej a Adamovi Vladislavovi Stupavskému. Hudobnú stránku programu mala na starosti dirigentka Slovenka Benková-Martinková, ktorá spolupracovala aj s Annou Medveďovou a jej chórom.

Dramatickou časťou obecenstvo oslovili Andrej MatúšKatarína Melegová-MelichováMiroslav BabiakJán BalcaSamer HamadehKatarína MelichováMiroslav Gašpar.  Kulpínskych a petrovských tanečníkov pre toto scénické vystúpenie prichystala Zdenka Bobáčeková.

Program bol prichystaný v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.  Celý program v priamom prenose Rádio-televízie Vojvodiny na ich druhom programe mali možnosť pozerať aj diváci pri malých obrazovkách. Predtým, ako vôbec začala umelecká časť programu, na javisku sa prihováralo viacero rečníkov. Najprv obecenstvo oslovili organizátori Slovenských národných slávností. Za Obec Báčsky Petrovec sa prihováral predseda obce Srđan Simić, za Maticu slovenskú v Srbsku predseda Ján Brtka a za Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

 

Príhovory hostí, prijatie u S. Simića

Následne  sa k slovu dostali aj hostia. Najprv sa prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, po ňom mešťanosta mesta Nový Sad Miloš Vučević.  Nakoniec 57. Slovenské národné slávnosti otvoril Ðorđe Milićević,  podpredseda pokrajinskej vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Medzi divákmi v sieni SVD boli aj ďalší úradní hostia z krajiny a zo zahraničia, ako aj predstavitelia partnerských miest Obce Báčsky Petrovec a jej miestnych spoločenstiev.

Predtým, ako sa začal samotný program,  u predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića v malej sieni budovy lokálnej samosprávy, sa uskutočnilo prijatie vysokých hostí.  Medzi inými sa na prijatí podľa predbežného protokolu mali zúčastniť aj Constantinos Eliades, veľvyslanec  Cyperskej republiky v RS, Igor Vencel, radca a zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbskej republike, Aleksandar Gajović, štátny tajomník Ministerstva kultúry a informovania.  Tiež Zoran Milološević, pokrajinský tajomník pre vysokoškolské  vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť, viacerí zástupcovia a námestníci pokrajinských tajomníkov, národní a pokrajinskí poslanci a ďalší funkcionári. Po ukončení prijatia pre médiá poskytli vyhlásenia podpredseda pokrajinskej vlády APV Ðorđe Milićević a predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić.

 

ZDROJ: www.hl.rs

JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu

Foto: autor