Naše pamiatkové domy: celoštátna konferencia v Mlynkoch

Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sa v sobotu 13. apríla 2013 stalo dejiskom XIII. Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských ľudových pamätných domov, ktorú usporiadali Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Legatum, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Osvetové centrum CSSM a Slovenská samospráva v Mlynkoch.

Početní účastníci veľkolepého podujatia – spojeného so súťažnou ochutnávkou zákuskov – hľadali odpoveď na otázku: Môže sa stať pamiatkový dom etnogastronomickým centrom lokality? V úvodnej časti konferencie kyticou autentických miestnych slovenských ľudových piesní vystúpili členovia ľudového speváckeho zboru, pávieho krúžku a sestry Laura a Vanessa Glückové v sprievode harmoniky. Po úvodných slovách Etelky Rybovej, poverenej riaditeľky spoločnosti Legatum, nasledovali zdravice predsedu CSSM Jána Fuzika, vedúceho Národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Antona Paulika a predsedníčky Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marty Demjénovej.

Etnografka Ibolya Bereczkiová, námestníčka riaditeľa Skanzenu v Senondreji a  predsedníčka Zväzu oblastných domov v Maďarsku, prednášala o tradičnej kultúre stravovania a o možnostiach jej použitia v súčasnosti. S ďalšou odbornou prednáškou s názvom Od piecky k plynovému sporáku vystúpil Martin Vozár, gastronóm, riaditeľ Hotela Fiume v Békešskej Čabe. Etnologička, riaditeľka Osvetového centra CSSM PhDr. Katarína Királyová sa vo svojej prednáške zamerala tiež na tradičnú ľudovú stravu s osobitným zreteľom na gastronomické podujatia.

V záverečnej časti podujatia, v rámci ktorej mali možnosť prihovoriť sa viacerí účastníci konferencie, riaditeľ Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe Juraj Ando vysvetlil prítomným, ako sa stane z ľudového jedla marketing mesta. Lákavým a vydareným sprievodným programom konferencie bola poobedňajšia ochutnávka zákuskov spojená so súťažou pod taktovkou chýrneho pilíšskeho cukrárskeho majstra Emila Valenčiča.

Usporiadanie konferencie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

IMRICH FUHL

Foto: autor

 

Podrobnejšie informácie vrátane fotogalérie:

 

www.oslovma.hu