Naši a svetoví: Juraj Hromkovič, expert na počítačové vedy

Profesor Juraj Hromkovič, DrSc. je expert na počítačové vedy, vysokoškolský pedagóg vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu.  Jeho učebnice informatiky a matematiky žnú úspechy v Nemecku aj vo Švajčiarsku, kde pôsobí už viac ako 10 rokov. Ale často ho stretnete aj medzi študentmi na Slovensku. Ale keby ste ho stretli na ulici ,alebo na chodbe školy športovo oblečeného s plecniakom na chrbte , mysleli by ste si že je jeden zo študentov. V Bratislave sa počas jeho pobytu na Slovensku zhovárala Ľubica Hargašová, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, ktorá autorsky pripravuje úspešný cyklus Naši a svetoví na okruhu Rádio Slovensko RTVS.

Stiahnuť audio súbor

Pokračujeme v rozhovore s profesorom Jurajom Hromkovičom, s informatikom a vysokoškolským pedagógom z Fakulty informatiky Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu. O svojom výskume dokáže hovoriť celé hodiny, o sebe len minúty.

Stiahnuť audio súbor

Expert na počítačové vedy, autor učebníc matematiky, o ktorých sa bude ešte veľa hovoriť – vysokoškolský pedagóg vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Zürichu profesor Juraj Hromkovič, DrSc. je nositeľom ocenenia „Vyslanec dobrej vôle" za šírenie dobrého mena Slovenska vo svete, ktoré dostal pred časom. Začiatkom roka k nemu pribudlo aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil prezident SR Andrej Kiska.