Návšteva Historického múzea SNM posunula vpred diskusiu o Krajanskom múzeu

Zmapovať históriu Slovákov žijúcich v zahraničí je náročná úloha. Vedenie ÚSŽZ sa v rozhovoroch s riaditeľom Historického múzea Petrom Bartom a odborníčkou na históriu Slovákov na Dolnej zemi, Jarmilou Gerbocovou, radili o spoločnom postupe, ktorý by mal vyvrcholiť zriadením múzea vysťahovalectva a krajanov.  V utorok 22. septembra 2020 sa predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip s podpredsedom Petrom Procháckom stretli s riaditeľom Historického múzea SNM Petrom Bartom a kurátorkou Jarmilou Gerbocovou v priestoroch Historického múzea sídliacom na Bratislavskom hrade.

Okrem prehliadky najnovšej výstavy N89 Cesta k slobode, ktorá je venovaná výročiu Nežnej revolúcie, boli predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí oboznámení so stavom krajanských zbierok Slovenského národného múzea, ktorým sa profesionálne venuje práve pani Jarmila Gerbocová, a to vo forme výstav aj knižných publikácií. Zástupcovia úradu komunikovali ideu založenia krajanského múzea už skôr, preto nie je prekvapením, že nosnou témou stretnutia boli aj rady vedenia SNM, ako postupovať. Prípravám múzea, ktoré sa bude venovať problematike našich krajanov v zahraničí, musí predchádzať vytvorenie dokumentačného centra pre vysťahovalectvo. To by malo pracovať práve v gescii Historického múzea, jeho kľúčovou úlohou bude mapovať dejiny a následne aj súčasný stav Slovákov žijúcich v celom slovenskom zahraničí.

Riaditeľ Historického múzea Peter Barta myšlienku múzea krajanov a vysťahovalectva víta. Výskum tejto témy z historického hľadiska je podľa neho dôležitý. Aj keď je samozrejmé, že hlavnou témou zostávajú Slováci na Dolnej zemi a vysťahovalci do zámoria a západnej Európy v 19. storočí i neskôr, riaditeľ Historického múzea SNM dodáva, že aj novodobé príbehy Slovákov žijúcich v zahraničí ponúkajú mnoho zaujímavého: “Rozprávajme sa aj o vysťahovalectve po roku 1989. Je to živá téma, veľmi bohatá.”

Ešte nevyriešenou otázkou je sídlo tejto inštitúcie, zvažujú sa viaceré možnosti. Nespornou výhodou Bratislavy je to, že tu sídli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bude s novým výskumným centrom a krajanským múzeom úzko previazaný. Úrad v tejto téme čakajú mnohé diskusie a aktivity vyžadujúce si taktiež medzinárodnú spoluprácu. Snahy o založenie krajanského múzea sú aj súčasťou novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Práve tejto problematike sa venuje špeciálna pracovná subkomisia, v ktorej by predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip rád uvítal aj riaditeľa Historického múzea SNM Petra Bartu. Prvé zasadnutie odbornej komisie pre prípravu novej štátnej koncepcie sa uskutočnilo 24. septembra 2020.  O činnosti komisie informujeme na oficiálnom webe a na facebookovej stránke ÚSŽZ.

Publikované 25. 9. 2020