Návšteva krajanskej komunity v Rumunsku

Predsedníčka ÚSŽZ ako členka oficiálnej delegácie prezidenta SR Ivana Gašparoviča navštívila krajanskú komunitu v Novej Hute v Rumunsku.

Na základe pozvania prezidentskej kancelárie sa predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová v rámci oficiálnej delegácie prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča zúčastnila na zahraničnej pracovnej ceste do Rumunska. Dňa 16. 10. 2009 bola  predsedníčka ÚSŽZ prítomná na oficiálnych rokovaniach prezidenta SR Ivana Gašparoviča s rumunským prezidentom Traianom Basescu, s predsedníčkou Komory poslancov parlamentu Rumunska Robertou Anastase a s predsedom Senátu Rumunska  Mirceaom Geoanom. Ivan Gašparovič svojmu rumunskému partnerovi poďakoval za starostlivosť o našich krajanov. Vyjadril potešenie, že Rumunsko akceptuje slovenskú národnostnú menšinu a venuje jej aj primeranú pozornosť. Slováci žijúci v Rumunsku nezabúdajú na svoju identitu a pritom sú lojálnymi občanmi svojej krajiny. Podľa neho je dobré, že Rumunsko mieni ešte intenzívnejšie podporiť menšiny cez európske fondy. Počas dňa sa predsedníčka ÚSŽZ v rámci delegácie zúčastnila aj ceremoniálu položenia venca  k hrobu neznámeho vojaka.

Dňa 17. 10. 2009 navštívila V. Prívarová spolu s delegáciou priestory honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v rumunskom meste Salonta. Delegáciu privítal honorárny konzul SR Miroslav Jablončik. Predsedníčka  úradu poskytla interview  slovenskému vysielaniu temešvárskeho rozhlasu.

Ďalším bodom programu bola návšteva obce Nová Huta, kde sa k slovenskej národnosti hlási väčšina obyvateľov obce. Delegáciu privítal starosta a zároveň kňaz obce p. Augustín Albert. Vo svojom príhovore zdôraznil, že pre všetkých obyvateľov je táto chvíľa historickou, pretože je to prvý krát, čo k nim zavítal prezident Slovenskej republiky. Prezident Gašparovič poďakoval všetkým Slovákom žijúcim v tejto obci za  to, že si stále udržiavajú svoju slovenskú identitu a vyjadril presvedčenie, že sa do tejto obce ešte vráti. Delegáciu privítal svojimi tancami a spevom súbor Venček a súbor Cerovina. Predsedníčka úradu spolu s delegáciou navštívila školu s vyučovacím jazykom slovenským, kde v súčasnosti študuje 83 žiakov. K prítomným sa prihovorila riaditeľka školy p. Ana Danut. Ďalšou navštívenou inštitúciou bol Obecný úrad  a fara v obci Nová Huta. Obec Gemelčička nebola delegáciou navštívená vzhľadom na zlé poveternostné podmienky, ktoré nedovolili fyzicky sa dostať do obce zafúkanej snehom. Predsedníčka úradu využila svoju účasť v delegácii prezidenta SR počas jeho oficiálnej návštevy Rumunska na pracovné rokovania s predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a poslancom rumunského parlamentu p. A. Merkom, ako aj s predstaviteľmi zväzu a obyvateľmi obce Nová Huta