Noblesa L. Gudernu v splynutí nadčasovej imaginácie

Galéria mesta Bratislavy zažila 24. novembra 2011 ďalší výnimočný okamih návratov kedysi i režimom odvrhnutých, zneuctených a zabudnutých významných slovenských umelcov či osobností so slovenskými koreňmi, ktoré v kontexte svetového výtvarného kumštu – maľby, grafiky, sochárstva, ale i fotografie či iných tvorivých vizuálnych koncepcií zanechali po sebe posolstvá, presahujúce horizonty času i priestoru.

Obrazne povediac – v netuctovej, skôr elitnej umeleckej, diplomatickej, podnikateľskej a osobnostnej pospolitosti, prezentoval Juraj Lackovič, manažér pozoruhodného kultúrneho, ba za 12 rokov jeho trvania už pomaly kultového projektu Henkel Slovensko Slovensku, jeho dvanásty diel. Už tradične s puncom skvostný. Iným prívlastkom totiž sotva možno vhodnejšie vystihnúť sugestívnu pôsobivosť, vnímavosť fantastična a farebnú zmyselnosť tvorby velikána slovenského i svetového surrealizmu Ladislava Gudernu, výber z ktorej prezentuje kurátorka výstavy Zsófia Kiss-Szemán pod názvom Lietajúca ryba.

Atmosféra, ktorá sa rozhostila v priestoroch GMB, bola umocnená nielen reprezentatívnosťou výstavy  (130 obrazov, vystavených až do 22. januára 2012, pochádza zo 6 verejných a 4 súkromných zbierok, pričom zachytávajú cestu umeleckého hľadania a tvorivých poryvov nitrianskeho rodáka Ladislava Gudernu od začiatku 40. po koniec 90. rokov 20. storočia), jej samotnou koncepciou a následným vizuálnym zážitkom, ale aj pôsobivou publikáciou Ladislav Guderna – Lietajúca ryba, ktorú autorka Zsófia Kiss-Szemán uviedla počas vernisáže.

Vážnosť i priazeň umeleckému odkazu L.Gudernu, sprítomneného dielami  v GMB, dodal sviatočný rámec večera, ktorý sa zároveň stal aj reminiscenčnou rekapituláciou iskrivých dvanástich projektov, sťaby jedinečných – na pohľad oddelených, zato v celosti motivačnej myšlienky pre slovenskú kultúru nanajvýš potrebných, hodnotami tvorby doteraz v nich prezentovaných umelcov so slovenským pôvodom, významne oslovivších publikum v celosvetovom kontexte, neprekonateľných. Vklad nadnárodnej spoločnosti Henkel v týchto súvislostiach prejavu kultivovanej prezentácie umelcov so slovenským „srdcebitím“ vnímajme preto ako formu vyššieho princípu veľkorysosti. Preto by aj moderátor vznešených myšlienok J. Lackovič napriek kreatívnej kapacity slovných kaskád s námahou hľadal zakaždým nové a nové epitetá, ktorými by vyjadril obdiv, údiv a uznanie „veľkej dvanástke“.

Postupne v nej slovenské publikum vďaka projektu Henkel Slovensko Slovensku objavovalo, spoznávalo a vzdávalo úctu takým velikánom kumštu, akými boli a sú kráľ pop-artu Andy Warhol, fotograf The Beatles Dezo Hoffman, maliar a grafik Koloman Sokol, sochár svetového významu Arthur Fleischmann,  umelecký sklár Ján Zoričák, fotograf Andrej Reiser, prvý Slovák v F1 – fotograf Martin Trenkler, maliar, grafik a tvorca monumentálnych diel Endre Nemes, reprezentant originálnej a vyhranenej podoby súčasného umenia Matej Krén, jedna z najvýraznejších osobností medzivojnového výtvarného umenia u nás Cyprián Majerník, ako aj veľký hráč na súčasnej svetovej fotografickej scéne Yuri Dojč. Aby sa tucet „uzavrel“ Ladislavom Gudernom, hoci Juraj Lackovič, odovzdávajúc liace projektu  Rudolfovi Stegerovi, prezidentovi spoločnosti Henkel Slovensko, celkom prirodzene velebí nádej, že sa zmysluplný projekt vydá v ústrety prezentácie ďalšieho tuctu výnimočných Slovákov v oblasti kultúry a kumštu.

Vernisáž výstavy Ladislav Guderna – Lietajúca ryba poctili svojou účasťou i príhovormi viaceré osobnosti spoločenského, diplomatického a kultúrneho života na Slovensku vrátane podpredsedníčky Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdalény Vášáryovej, Jeho excelencie pána Theodore Sedgwicka, veľvyslanca USA v Slovenskej republike a ďalších členov diplomatických misií a veľvyslanectiev akreditovaných v SR, prezidenta Kanadsko-slovenskej obchodnej komory Josepha M. Burzu, riaditeľa Galérie mesta Bratislavy Ivana Jančára, ale aj umelcove deti – na vernisáži tak zaznel úprimný potlesk prítomných hostí na počesť syna Ladislava Gudernu – Martina, ktorý spoločne s otcom dokončoval a signoval jeho poslednú grafiku (na druhý deň L. Guderna vo Vancouvri skonal…), ako aj dcéry Maríny.

Pôvabným spestrením uvedenia veľkolepého prierezu životného diela Ladislava Gudernu (po retrospektíve v roku 1991, keď umelec otváral osobne výstavu v Slovenskej národnej galérii, ide o druhú výstavu podobného rozsahu v hlavnom meste Slovenska) bolo aj vystúpenie speváčky Andrey Zimányiovej, jej precítené šansóny príjemne ozvučili farebný svet línií a tvarov L. Gudernu.
 
Viac o prínose Ladislava Gudernu (1921, Nitra – 1999, Vancouver) v kontexte svetového výtvarného umenia čítajte na www.uszz.sk v článku Ladislav Guderna – Lietajúca ryba.