Nová Rada vlády SR pre krajanské otázky bude mať na starosti Slovákov žijúcich v zahraničí

Strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí bude náplňou práce nového medzirezortného orgánu – Rady vlády SR pre krajanské otázky. Jej vznik odsúhlasili ministri na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 21. septembra 2016.

Zriadenie stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rada vlády SR pre krajanské otázky bude mať na starosti strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky v tejto oblasti. Podľa vládou schváleného štatútu by sa tak malo dosiahnuť synergické riešenie krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy. Rada napomôže aj pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Na čele rady bude minister zahraničných vecí, jej ďalšími členmi budú štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva financií. Rada bude mať tiež svojho tajomníka a sekretariát. Rokovať bude spravidla dva razy za kalendárny rok alebo podľa potreby.

 

Na titulnej fotografii:

Šéf rezortu zahraničia SR Miroslav Lajčák a predseda ÚSŽZ Ján Varšo na archívnej snímke.