Nové vedenie NRSNM v snahe zveľadiť aktivity Slovákov v Srbsku

“Všetci my máme jednotný cieľ: umožniť tu žijúcim Slovákom v rámci štyroch hlavných oblastí – kultúry, jazyka, informovania a školstva – nielen zachovať svoju identitu, ale i presadzovať nové idey, umožniť slovenským spoločenstvám a jednotlivcom, aby zveľadili svoju tvorbu a aktivitu.” Takto prácu štvrtej zostavy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vidí jej nová predsedníčka Libuška Lakatošová. Rozhodli o tom poslanci Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) v Starej Pazove v utorok 4. decembra 2018. Na prvej pracovnej schôdzi zhromaždenia Rady, ktorá sa konala hneď po ustanovujúcom zasadnutí, za Libušku Lakatošovú, ako jedinú kandidátku na post hlavy NRSNM, hlasovalo 25 členov; 4 lístky zostali neokrúžkované. O udalosti informuje na portáli týždenníka HLAS ĽUDU – www.hl.rs, reportér Juraj Bartoš.

Ohľadne budúcej činnosti L. Lakatošová dodala: “Želám si, aby našou spoločnou ambíciou bola vysoká kvalita každého podujatia, každého projektu a zároveň chcem sľúbiť, že sa s odhodlaním zameriam na riešenie všetkých otázok, pre ktoré je kompetentná Národnostná rada, pričom počítam so všetkými vami, lebo sme na spoločnej ceste. Poďme  spoluvytvárať a spoločným smerom posúvať sa vpred za dobro všetkých Slovákov v Srbsku.”

Novozvolená predsedníčka najvyššieho orgánu Slovákov v Srbsku vo voľbách 4. novembra 2018 bola nositeľkou listiny číslo 2: Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová. Ozrejmujúc svoj program skonštatovala, že NRSNM počas doterajšej činnosti “bola príkladom ostatným národnostným radám v Srbsku”, a že “dobré meno si NRSNM musí udržať.”

Do diskusie o nej ako kandidátke na funkciu predsedníčky sa na prvom pracovnom zasadnutí nezapojil nikto. Pri hlasovaní bilo do očí, že v preplnenej miestnosti nebolo zjavne vyhradené miesto pre okrúžkovanie hlasovacích lístkov. Tieto členovia Rady prakticky “vypĺňali” pred očami verejnosti, keďže volebná urna bola umiestnená na vchode do zasadačky pri výčape.

Po tom, čo predseda volebnej komisie Janko Havran (jej členmi boli aj Hviezdoslav Čmelík a Jarmila Agárska) oznámil, že novou predsedníčkou NRSNM je Libuška Lakatošová, zaznel dlhý silný potlesk. Ten sa rozľahol aj po jej krátkom príhovore ako novozvolenej predsedníčky, keď o. i. povedala: “Som si istá, že my dvadsiati deviati spolu dokážeme veľa dobrých vecí.” Zároveň sa poďakovala predsedovi Matice slovenskej v Srbsku Jánovi Brtkovi, ktorý “vlastne mal ideu, že mám kandidovať do Národnostnej rady, a že mám byť nositeľkou listiny. Matica a NR sú úzko späté a vždy budú spolupracovať.”

Členovia NRSNM vymenovali komisiu pre zmeny a doplnky k Štatútu a Rokovaciemu poriadku NRSNM v súlade s novou legislatívou. Jej členmi, okrem Libušky Lakatošovej sú: právnici Miroslav Vitéz a Zlatko Šimák, ako i nová tajomníčka Rady Mária Poptešinová.

Blahoželania

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková sa poďakovala prítomnej doterajšej predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej Makanovej za doterajšiu prácu: “Myslím, že pätnásť rokov je doba, ktorá naozaj nesie svoje dobré aj zlé stránky ale myslím, že tie dobré nakoniec prevažujú, preto, že tá naša Rada bola naozaj veľmi dobre hodnotená, udržala v podstate všetky práva Slovákov. Dokázala aj viesť ostatné národnostné rady.”

Blahoželajúc predsedníčke Lakatošovej a členom Rady k voľbe, slovenská veľvyslankyňa dodala: “Keď budete bojovať spoločne za udržanie tých práv, budete bojovať v podstate aj za práva Slovákov; treba dbať, nezabudnúť, že treba pracovať a spolupracovať aj medzi národnostnými radami.” Členom novozvolenej Rady odkázala, “aby si dobre rozdelili funkcie, aby zabudli možno aj na nejaké nezhody, ktoré boli v tom volebnom období, preto, že zvolili si vás ľudia preto, lebo veria, že to budete robiť dobre. A robiť to môžete dobre len vedy, keď sa nebudete hádať, nebudete si blokovať robotu a budete spolupracovať.”

Po utorkovej voľbe novozvolenej predsedníčke Rady priamo krátko verejne zablahoželal len Michal Baláž nositeľ listiny číslo 3 Hej, Slováci – Michal Baláž: “Verím, že budeme všetci robiť v prospech Slovákov, lebo sme tu, každý svojím spôsobom.”

Ustanovujúce zasadnutie

Ustanovujúce zasadnutie 4. zloženia NRSNM malo čudný úvod a pokračovanie. Krátko pred jeho začiatkom na niekoľko minút zmizol elektrický prúd. Pred vchodom do Slovenského národného domu boli prítomní príslušníci polície; neskoršie sa pohybovali aj vnútri. V súlade s dočasným rokovacím poriadkom ustanovujúcu schôdzu viedlo trojčlenné predsedníctvo. Najstarší člen novozvolenej Rady Juraj Červenák ako predsedajúci a najmladší členovia, teda členky Martina Martinko Sabolčki a Tatiana Štaubová. J. Červenák úvodom povedal: “Z dnešného zhromaždenia mám strašne zlý pocit. Ja ho urobím, ale nebudem ho robiť s radosťou. Mám dojem, že medzi nami, budúcimi poslancami, sedia aj ľudia, ktorí nedostali mandát slovenského národa, a tí, čo dostali mandát slovenského národa, zostali vonku, niekoľkí. Myslím, že to dosiaľ nebolo.”

Po potvrdení mandátov nových členov NRSNM, ktorí zložili slávnostnú prísahu, schválili návrh o uskutočnení prvého pracovného zasadnutia. Uskutočnilo sa po dvadsať minútovej prestávke a po ňom sa členovia novej Rady presunuli na koktail do reštaurácie Vojvodina.

4. zostava NRSNM

Aj 4. zostava NRSNM počíta 29 členov na čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou (1972) profesorkou telesnej výchovy, poslankyňou v Zhromaždení Republiky Srbsko (na listine Srbskej pokrokovej strany sa tam dostala vo voľbách roku 2014 a potom aj v predčasných roku 2016). Bola členkou 3. zostavy NRSNM, keď kandidovala na listine Slováci vpred! – Pavel Surový.

Okrem jej nositeľky, listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová v novej NRSNM zastupujú ďalší 13 poslanci: Branislav Kulík, 1987, farár, Pančevo; Zlatko Šimák, 1965, právnik, Padina; Tatiana Vujačićová, 1974, lekárka špecialistka, Báčsky Petrovec; Vladimír Francisty, 1986, profesor matematiky, Kysáč; Janko Havran, 1966, profesor fyziky, Stará Pazova; Svetlana Zolňanová, 1968, špecialistka triednej výučby, Báč; Ján Šuľan, 1979, lekár špecialista, Báčsky Petrovec; Janko Kolárik, 1965, prednášateľ triednej výučby, Padina; Tatiana Brtková, 1980, profesorka telesnej výchovy, Kovačica; Zlatko Lenhart, 1966, BCC, Belehrad; Juraj Súdi,1968, profesor hudobnej výchovy, Selenča; Anna Horvátová, 1968, jazyková redaktorka, Báčsky Petrovec; Branislav Slivka, 1953, penzista, Báčska Palanka.

Z volebnej listiny Slováci vpred ! – Pavel Surový sú ôsmi poslanci: Pavel Surový, 1980, dipl. podnikateľský informatik, Kysáč; Miroslav Tomáš, 1984, profesor telesnej výchovy, Kovačica; Anna Huďanová, 1963, profesorka, Hložany; Hviezdoslav Čmelík, 1955, penzista, Stará Pazova; Ján Makan, 1965, nezamestnaný, Báčsky Petrovec; Katarína Vrabčeniaková, 1956, profesorka, Selenča; Tatiana Štaub, 1995, študentka, Padina; Jaroslav Stevanov, 1963, organizátor v turistike, Zreňanin.

Volebná listina Hej, Slováci – Michal Baláž má štyroch členov novej Rady a sú to: Michal Baláž, 1970, poľnohospodár, Stará Pazova; Janko Puškár, 1956, robotník, Kovačica; Martina Martinko Sabolčki, 1987, magisterka politológie, Báčsky Petrovec; Juraj Červenák, 1951, penzista, Hložany.

Volebnú listinu Liga Slovákov Vojvodiny reprezentujú traja členovia Rady: Zdenko Kolár, 1981, dipl. ing. priemyselného manažmentu, Selenča; Ján Gages, 1983, ing. potravinových technológií, Kovačica ; Jarmila Agarská, 1968, homeopat, Kysáč.

Povinné aktivity

NRSNM je povinná zladiť svoj štatút so Zákonom o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín v lehote do 20 dní odo dňa ustanovenia, čiže najneskoršie do 24. decembra. Je reálne očakávať, že (do)vtedy zvolia aj podpredsedov Rady.

 

Na titulnej fotografii:

Libuška Lakatošová, novozvolená predsedníčka NRSNM.

Na snímkach vo fotogalérii:

Hlasovanie.

Potlesk pre novú predsedníčku.

Hostia pracovného zasadnutia Rady (zľava): Igor Feldy, Anna Tomanová-Makanová, Goran Jović, Dagmar Repčeková, Ðorđe Radinović, Boris Babík, Ján Brtka.

Tatiana Štaubová (zľava), Juraj Červenák, Martina Martinková-Sabolčková.

Libuške Lakatošovej verejne zablahoželal Michal Baláž (stojaci v popredí).

 

JURAJ BARTOŠ

Foto: autor

ZDROJ: www.hl.rs