Novoročný vinš z Prameňa, časopisu Slovákov v Chorvátsku

Už v rozbehnutom novom roku 2013 sa na nás s prívetom obrátil Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku a šéfredaktor kultúrno-spoločenského časopisu slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku PRAMEŇ. Poslal nám najnovšie číslo časopisu vo formáte PDF, v ktorom si môžete „zalistovať“ v prílohe novoročného vinšu a zároveň aj predsavzatí šéfredaktora časopisu.
 
„Náš kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku Prameň vás bude informovať o všetkých sférach spoločenského života Zväzu Slovákov, slovenských maticiach SKC a o živote našej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Budeme sa usilovať, aby sa v ňom našlo
miesto pre každého. Nech je Prameň zrkadlom našej kultúry a duchovného cítenia. Všetkým spolupracovníkom, všetkým dopisovateľom Prameňa ďakujem za každý riadok, ktorý napísali a v novom roku im želám ešte viac inšpirácií a pekných článkov. A čo si najviac musíme priať, je to, aby nás aj v tomto roku Pán požehnal zdravím, láskou a jednotou,“
píše Andrej Kuric v 12. čísle Prameňa, ktorým časopis uzatvoril svoj úspešný vydavateľský rok 2012. Nuž a v závere editorialu pripája A. Kuric aj nevšedné a originálne želanie…
 
„Vinšujem vám šťastlivý novy rok, že ním dal Boh starý prežiť a nového dožiť! Všetko krásne v novom roku a dobrých ľudí po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Do nového roku vám teda prajem 12 mesiacov bez nemoci, 53 týždňov šťastia, 365 dní bez starosti, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd jedinečných okamihov.“

Do čítania v najnovšom čísle časopisu PRAMEŇ!

Pramen 12