Nový hovorca úradu

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  Milan Vetrák od 15. 10. 2011 dočasne poveril vykonávaním funkcie hovorcu úradu Tomáša Šarlušku.

Tomáš Šarluška po ukončení  Žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval 10 rokov ako odborný redaktor v spravodajstve Slovenskej televízie. V roku 2003 sa stal poradcom a hovorcom ministra na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR. Po odchode z ministerstva pôsobil v súkromnej sfére v oblasti PR, reklamy, mediálneho lobingu, internetových služieb a tvorby webstránok.

Vo funkcii hovorcu bude mať na starosti masmediálnu politiku úradu, komunikáciu s médiami a verejnosťou,  vybavovanie žiadostí o informáciu podľa Zákona č. 211 (tzv. infozákon), ďalej monitorovanie domácej tlače a bude sa podieľať na tvorbe webovej stránky úradu.