O Jozefovi Murgašovi na RSI: Počuje ma niekto?

V pondelok 17. februára uplynulo 150 rokov od  narodenia  katolíckeho kňaza  Jozefa Murgaša. Hoci ho väčšina z nás vníma najmä ako vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telegrafie, málokto tuší  že bol aj výborným maliarom a  angažoval sa v krajanskom živote v USA. Podporoval  vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý vznikol  na základe dohody z mája 1918 v americkom Pittsburghu.

Jozef Murgaš organizoval tiež zbierku s výťažkom milión dolárov medzi americkými Slovákmi na základný valutový fond ČSR.  O to ťažšie znášal, keď sa  v roku 1920 vrátil do vzniknutého Československa, že nikto nemal záujem o jeho ponúkané služby profesora elektrotechniky. Sklamaný sa vrátil medzi svojich vďačných krajanov do Wilkes Barre, kde 11. mája 1929 vo veku 56 rokov zomrel.

Stiahnuť audio súbor

 

Počúvajte s stredu 20. februára 2014 v slovenskom vysielaní Krajanskej redakcie Radio Slovakia International.

 

O Slovákoch v zahraničí  každú stredu na Radio Slovakia International, alebo na  www.rsi.sk  v rubrike „Slováci vo svete“.

Milí  krajania,

staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktoré pripravuje   Radio  Slovakia  International a napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.

Informácie  o vašich krajanských  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí  posielajte na: ingrid.slaninkova@rozhlas.sk