O partnerskej spolupráci s ČR

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Prahe rokoval so zvláštnym splnomocnencom Ministerstva zahraničných vecí ČR pre krajanské záležitosti Stanislavom Kázeckým. Keďže ide o partnerskú inštitúciu v ČR, hlavnou témou rokovaní bola výmena skúseností a názorov na problematiku krajanského života.

Obe inštitúcie majú podobné skúsenosti s poskytovaním dotácií pre krajanov, pričom v ČR je systém decentralizovaný a realizovaný najmä prostredníctvom českých zastupiteľstiev, ktoré prijímajú projekty od krajanov, na Slovensku má v kompetencii poskytovanie dotácií pre krajanov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Obaja partneri vyslovili podporu rozvoja krajanského školstva a vzdelávania aj prostredníctvom európskych programov, napr. Škola bez hraníc. Zhodli sa na potrebe pravidelnej komunikácie a stretávaní čo najväčšieho počtu zástupcov partnerských štátnych inštitúcií pre krajanov v rámci celej Európy.

Na stretnutí predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka s podpredsedom Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí Parlamentu ČR Jaromírom Jermářom v Prahe hovorili o možnostiach znovuzavedenia podobnej komisie v NR SR, ktorá by mala aj poradný zbor krajanov. Okrem toho si vymenili skúsenosti s fungovaním podporných mechanizmov pre národnostné menšiny v SR a ČR.

Predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka prijal aj štátny tajomník Ministerstva kultúry ČR Radek Zdráhal. Spolu rokovali o dotačnom systéme pre krajanov. Jednou z prerokovaných otázok bol aj fakt, že od roku 2008 poklesla suma poskytnutá na projekty pre slovenskú menšinu v ČR. Dôvodom podľa štátneho tajomníka je dôraz českej strany na kvalitu a transparentnosť pri posudzovaní projektov. Predseda úradu Milan Vetrák  a štátny tajomník Radek Zdráhal sa dohodli na vzájomnej spolupráci a informáciách pri posudzovaní dotácií pre vylúčenie duplicitnej podpory tých istých projektov.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa následne v Slovenskom inštitúte (SI) v Prahe stretol s riaditeľom SI Ladislavom Snopkom, s ktorým hovoril o možnostiach vytvorenia priestoru pre stretávanie krajanov v Prahe.

Následne sa predseda úradu Milan Vetrák v Slovenskom inštitúte stretol s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov a združení, s ktorými diskutoval o zjednodušení podmienok pri podávaní projektov na dotácie a zaoberal sa ich podnetmi na skvalitnenie práce úradu, resp. námetmi na podporu krajanských aktivít.