O prienikoch spolupráce ÚSŽZ a Vydavateľstva SAV VEDA

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 9. decembra 2013 na pôde úradu Milan Brňáka, riaditeľa Vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA a Beátu Kolníkovú, riaditeľku spoločnosti ASTOR Slovakia.

V prítomnosti Milan Košču, riaditeľa odboru ekonomiky a dotácií ÚSŽZ a Vilmy Prívarovej, riaditeľky Kancelárie predsedu ÚSŽZ, rokovali o doterajšej spolupráci ako aj o prienikoch aktivít a vzájomnej súčinnosti v budúcnosti.

Podrobnejšie informácie v sekcii AKTUALITY.