O projekte pamätníka slovenského vysťahovalectva v NR SR

Správna rada Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva organizuje program odborného podujatia pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov.  Stretnutie, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny, v utorok 4. júla 2017 o 9.00 h v areáli Bratislavského hradu – v rokovacej miestnosti výboru v budove NR SR pri Mikulášskej bráne na 2. poschodí, je venované problematike projektu potenciálneho pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike.

V programe podujatia, na ktorom sa zúčastňuje aj Ján  Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  je okrem príhovorov a diskusných príspevkov organizátorov a hostí,  prezentácia prehľadu aktivít v rámci realizácie pamätníka v rokoch 2000-2017, priblíženie koncepcie a libreta pamätníka, ako aj prezentácia návrhu sochárskeho a architektonického stvárnenia budúceho pamätníka a jeho umiestnenia.