O slovenskej diaspóre a migrácii Slovákov v Bratislave

Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a Migráciou SK pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky Dňa zahraničných Slovákov (každoročne 5. júl) pripravuje odborné podujatie venované problematike vzťahov Slovenskej republiky a slovenskej diaspóry vo svete. Združenie chce tak nadviazať na tradíciu okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu, ktoré sa konajú od roku 2002. V tomto roku, ako uvádza Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, bude v poradí už deviatym podujatím tohto druhu.

Podujatie s pracovným názvom „SLOVENSKÁ MIGRÁCIA A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa uskutoční pod záštitou Anny Verešovej, predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny v stredu 4. júla 2018 v rokovacej miestnosti výboru v budove NR SR, v areáli Bratislavského hradu – pri Mikulášskej bráne na 2. poschodí.

Výsledky pracovného rokovania budú obsiahnuté v záveroch, ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a inštitúciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí.

Organizátori  si potenciálnych záujemcov dovoľujú pozvať na pripravované odborné podujatie. V prípade prejaveného interesu svoju účasť a názov diskusného príspevku potvrďte elektronicky do 15. júna 2017 na emailovú adresu: claude.balaz@chello.sk . Po doručení mailu včas dostanete všetky doplňujúce informácie.

S úctou a krajanským pozdravom

Dr. Claude Baláž

predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov