O spolupráci pri vydávaní osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák rokoval s MZV SR, odborom konzulárnych služieb o spolupráci pri vydávaní osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom zjednodušenia režimu overovania pravosti podkladovej dokumentácie