O spolupráci ÚSŽZ a ÚPN rokoval I. Furdík s O. Krajňákom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pracovnom rokovaní na pôde úradu v stredu 19. marca 2014 predsedu správnej rady Úradu pamäti národa Ondreja Krajňáka, riaditeľa archívu ÚPN Ľubomíra Ďurinu a vedeckého pracovníka ÚPN Petra Jašeka.

Igor Furdík oboznámil hostí s činnosťou ÚSŽZ a poukázal na možné prieniky odbornej spolupráce a prípadnej pomoci krajanov, resp. ich záujem podporiť výskum ÚPN v oblastiach týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí môžu podať svedectvá o ich vlastnom osude a životných príbehoch.

Podrobnejšie v sekcii AKTUALITY