O živote a diele Juraja Ribaya v Novom Sade

Pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Ribaya v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade usporiadajú Medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Juraj Ribay 1812-2012: Život a dielo a v Savinom Sele, obci, v ktorej pôsobil J. Ribay až do svojho skonu, následne odhalia pamätnú tabuľu tomuto významnému slovenskému jazykovedcovi, slavistovi a bibliografovi.

Medzinárodnú konferenciu Juraj Ribay 1812-2012: Život a dielo a stretnutie pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Ribaya organizujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Katedra slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a Katedra slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade. Konferencia sa bude konať v Novom Sade 22. februára 2013 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (Njegošova 16/II/7), kým pamätnú tabuľu na počesť a pripomienku J. Ribaya odhalia v sobotu 23. februára na budove Miestneho spoločenstva v Savinom Sele.

Koncom roku 2012 uplynulo presne 200 rokov od smrti významného slovenského jazykovedca, slavistu a bibliografa Juraja Ribaya (1754-1812). Posledných 13 rokov žil a tvoril ako evanjelický farár v Torži, v dnešnom Savinom Sele vo Vojvodine. Preto sa tri menované inštitúcie rozhodli spojiť svoje sily a usporiadať konferenciu, ktorá by mala znovu – po dvoch konferenciách konaných na Slovensku v rokoch 1994 a 2004, pripomenúť a nanovo interpretovať jeho život a dielo, a to predovšetkým to obdobie, ktoré je spojené s jeho pôsobením v Torži.

Podrobnejšie o konferencii ako aj o Jurajovi Ribayovi, jeho diele a odkaze:

www.slovackizavod.org.rs

www.slovackizavod.org.rs

www.slovackizavod.org.rs