O zmiernení dôsledkov zákona o pobyte cudzincov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák rokoval na MV SR s generálnou riaditeľkou sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Miroslavou Vozáryovou o zmiernení niektorých dôsledkov nového zákona o pobyte cudzincov na krajanov a o spolupráci pri vydávaní osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí