Obec Banka sa odeje do šatu jubilanta folkloristiky Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy srdečne pozýva do obce Banka (Bánk) na dve významné podujatia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. V rovnakom termíne – počas víkendu 30. a 31. júla 2016 sa tu uskutoční 50. Novohradské stretnutie a 20. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku. V tomto roku nad obidvomi jubilujúcimi spoločensko-kultúrnymi manifestáciami slovenského zvykoslovia a oživovania folkloristiky predkov v nadväznosti na prínosný slovensko-maďarský kultúrny dialóg národnostnej menšiny s väčšinovým národom prevzali záštitu prezidenti Maďarska a Slovenskej republiky. Na podujatí sa zúčastňuje aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Po čas dvoch dní čaká na návštevníkov podujatia celý rad zážitkov, vystúpení slovenských folklórnych súborov z celého Maďarska, ako aj zo Slovenska. Najmä nedeľa 31. júla bude kolorovaná v krojovom duchu, keď po folklórnej bohoslužbe v miestnom evanjelickom kostole v Banke prejde od 16.00 h obcou svadobný krojovaný sprievod 50 mladých neviest a ženíchov od evanjelického chrámu k prírodnému javisku. Od 16.30 h sa až do večerných hodín na jeho scéne odvinie až do večerných hodín hodnotný program folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov.

Tradičnou súčasťou podujatia, obohacujúceho svojim poslaním i posolstvami vzájomné kultúrne i ľudské spolužitie Slovákov a Maďarov v Novohrade, sú aj sprievodné programy – tentoraz ozvláštnené gastronómiou svadobných dobrôt z Dolnej zeme, avšak v stánkoch a na pultoch nebudú chýbať ani chýrne veňarecké bryndzové halušky a strapačky. Galéria na plote ponúkne zaujímavú výstavu starých svadobných fotografií, oko návštevníkov poteší a akt obliekania mladej nevesty v miestnom dedinskom múzeu, návšteva miestnej kováčskej dielne či jarmok tradičných ľudových remesiel.