Obec Jánošík: v SR ju nehľadajte, ale Slováci v Srbsku oslávili už 210. výročie založenia slovenskej dediny Jánošík!

Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík organizoval v sobotu 12. septembra 2020  v poradí už 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík. Okrúhle výročia sú udalosti slávnostné nielen v živote človeka, ale aj organizácie. Sú vhodnou príležitosťou spomínať, bilancovať, plánovať, ale tiež príležitosťou dať o sebe vedieť. Dedina bez dejín je ako strom bez koreňov, a tak sme chceli pri oslave výročia pripomenúť nielen históriu založenia dediny Jánošík, ale aj obohatiť oslavu kultúrnymi, slávnostnými stretnutiami.

Slávnostná Akadémia, ktorá sa uskutočnila za prísnych hygienických podmienok  počas novej vlny  COVID-19 sa prezentovala pod názvom Mojej dedine do daru k 210. výročiu založenia dediny Jánošík. Kľúčovou v rámci osláv bola výstava obrazov z 1. a 2. maliarskej kolónie institných maliarov nielen z Banátu. Prítomných privítal predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej Jozef Omasta, ktorý bol aj zároveň predsedom organizačného výboru osláv. Poďakoval sa prítomným za účasť a osobitne poďakoval donátorom z ÚSŽZ, NRSNM, ÚKVS.

Počas programu sa prihovorili prítomní hostia –  predseda Matice Slovenskej v Srbsku Ján Brtka, Za NRSNM  Zlatko Šimák, Božím slovom sa prihovoril Banátsky senior ECAV Daniel Sladan Srdić. Slávnostnú príležitosť sprítomnili aj  riaditeľ  Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pán Vladimír Francisti, predsedovia MOMS-ov Kovačica, Biele Blato, Padina atď. Za okres Alibunár predsedníčka okresu Zorana Bratić a Olivera Cicović vyjadrila podporu pri realizácii podobných podujatí. Riaditeľka kultúrneho strediska okresu Alibunár ponúkla spoluprácu v oblasti kultúry.

Prierezom histórie Jánošíka od založenia dediny po dnešok informovala pani riaditeľka školy Zuzana Halabrin, ktorá prečítala aj pozdravy JE Fedora Rosochu, veľvyslanca SR v Belehrade, JE Tomáša Kuchtu,  veľvyslanca ČR v Belehrade, prianie Milana Jána Pilipa, predsedu Úradu Slovákov řijúcich v zahraničí, ako aj pozdravVojtecha Tótha, poslanca Národnej Rady Slovenskej Republiky, ktorý je aj členom komisie pre hospodárstvo pri NR SR.

Na záver sa predseda MOMS Jozef Omasta poďakoval Asociácii pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina za pomoc pri písaní projektov a komunikácii s predstaviteľmi vládnych slovenských a českých inštitúcii. Cieľom týchto projektov bolo osláviť, pripomenúť si a zaspomínať na historické príbehy a okamihy spojené s významným rokom 210. výročia založenia  dediny Jánošík. Podporiť a zachovať materinský jazyk medzi obyvateľmi v multikultúrnom prostredí, vytvárať podmienky pre zachovanie slovenskej reči vzácne zdedenej po našich starých rodičoch.  

JOZEF OMASTA, predseda MOMS Jánošík