Obec Slovákov v Karvinej oslavuje 20-ročné jubileum

Krásne okrúhle jubileum svojho vzniku si pripomína mimoriadne agilná Obec Slovákov v Karvinej. Naši krajania pri príležitosti 20. výročia ustanovenia tejto spolkovej organizácie usporadúvajú v piatok 12. septembra 2014 slávnostné stretnutie. Uskutoční sa od 15.00 h v Spoločenskom dome Karviná – Darkov. Slávnostné zhromaždenie za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozdraví jeho podpredseda Peter Prochácka.

Slováci z Karvinej a okolia pripravili v rámci osláv hodnotný program. V rámci neho (okrem oficiálnych prívetov, pozdravov hostí i slávnostného „odpočtu“ histórie Obce Slovákov v Karvinej a jej kľúčových míľnikov a najprestížnejších akcií v podaní jej predsedníčky Vilmy Krňavkovej) vystúpi súbor Šmykňa – Jiří Machač, Pilsko – Pavla a Serafín Ganobčíkovci, Dolinka – Elena Jančulová a Terchovská muzika Tibora Machúta.

Záštitu nad slávnostným stretnutím Obce Slovákov v Karvinej prevzali Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tomáš Hanzel, primátor mesta Karviná.