Obec Slovákov v Prahe slávi 20 rokov činnosti

Srdečne vás pozývame na spoločensko-kultúrny večer pri príležitosti 20. výročia vzniku občianskeho združenia OBEC SLOVÁKOV V PRAHE. Podujatie s pestrým kultúrnym programom sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra 2012 od 17.00 h v Dome národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2.

Program: výstava fotografií a dokumentácie, ktorá mapuje činnosť Obce Slovákov v Prahe od roku 1992, prezentácia publikácie vydanej k 20. výročiu vzniku Obce Slovákov v Prahe, vystúpenie slovenského folklórneho súboru Limbora a sólové vystúpenie fujaristu, občerstvenie.

Veríme, že mnohí z vás, ktorí sa pravidelne zúčastňujete na našich podujatiach, ako aj tí z vás, ktorí budete mať záujem dozvedieť sa viac o živote slovenskej menšiny žijúcej v Prahe, si spríjemníte pekný večer pri hudbe a tiež poháriku vína v kruhu krajanov.

Budeme sa na vás tešiť!

Publikácia 20 rokov OSP