Objednávanie osôb na OCP

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí („úrad“) s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom koronavírusu  a z dôvodu prijatých preventívnych opatrení  na zamedzenie šírenia prípadnej nákazy odporúča zvážiť návštevu úradu. V rámci stránkových hodín bude Odbor osvedčení vybavovať len urgentné žiadosti:

  • preberanie žiadostí o obnovenie platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí série „D“ (deti),
  • preberanie žiadostí z dôvodu zmeny mena, priezviska, adresy….. ,
  • preberanie vydaných osvedčení .

Žiadosti o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí odporúčame do odvolania podávať na zastupiteľských úradoch, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.
Uvedený stav bude trvať do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Na stránke Ministerstvo vnútra SR je FORMULÁR k podaniu žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky.

Formulár slúži na objednanie sa na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ k podaniu žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky.

Po odoslaní vyplneného formulára Vám bude zaslaný potvrdzujúci email a následne dostanete  pridelený termín na podanie Vašej žiadosti.

Upozorňujeme, aby ste si vyberali termín na tom oddelení cudzineckej polície PZ, kde sa budete zdržiavať/zdržiavate na pobyte.

Objednať sa je možné maximálne mesiac dopredu.

Upozorňujeme žiadateľov o podanie žiadosti, aby si pozorne sledovali, kedy Vám končí platný pobyt, vyhnete sa tomu, že Vaša žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá.

Ak by Vám nebol pridelený termín na podanie žiadosti z dôvodu naplnenia voľných termínov, alebo ak Vám pridelený termín nevyhovuje, máte možnosť prísť na oddelenie cudzineckej polície PZ aj bez objednania sa, tak ako doteraz. Avšak upozorňujeme, že objednaní klienti budú uprednostnení na vybavenie. V prípade ak z dôvodu naplnenia kapacít nedostanete žiadny voľný termín a nedostanete od nás do 14 dní nový email s voľným termínom na podanie žiadosti, opätovne si požiadajte o nový termín.

Upozorňujeme Vás, že sa musíte dostaviť k vybavovaciemu okienku na príslušnom OCP PZ v daný termín včas, najneskôr do 5 minút od určeného termínu, inak nebudete vybavený. 

 

Aktuálne informácie su aktualizované na stránke: http://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp

 

Objednávanie osôb na OCP PZ Bratislava

Objednávanie osôb na OCP PZ Dunajská Streda

Objednávanie osôb na OCP PZ Trnava

Objednávanie osôb na OCP PZ Nitra

Objednávanie osôb na OCP PZ Nové Zámky

Objednávanie osôb na OCP PZ Trenčín

Objednávanie osôb na OCP PZ Banská Bystrica

Objednávanie osôb na OCP PZ Rimavská Sobota

Objednávanie osôb na OCP PZ Žilina

Objednávanie osôb na OCP PZ Košice

Objednávanie osôb na OCP PZ Michalovce

Objednávanie osôb na OCP PZ Prešov