OBRAZY Z KARANTÉNY: Andrea Kiššová a Imrich Fuhl vystavujú „koronavírusové“ fotografie v Budapešti

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti pozýva priateľov fotokumštu na vernisáž výstavy fotografií Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla s veľavravným názvom OBRAZY Z KARANTÉNY. V čase, ktorý žijeme, aj napriek sťaženým podmienkam, múzy nedriemu. Naopak. V spoločenskom pretlaku sociálnej izolácie sa darí najmä individuálnej tvorbe, a práve fotografia je jednou z jej súčasných kľúčových nosičov.

A tak aj preto vznikol impulz v prostredí Slovákov v Maďarsku – a to v jeho hlavnom meste, kde sídli v XIII. obvode Budapešti mimoriadne činorodá a tvorivá slovenská samospráva. Od premýšľania jej podpredsedníčky Evy Fábiánovej, inak šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, nebolo ďaleko k realizácii nekonvenčného projektu, a tak vznikol projekt jedinečnej výstavy „v toku myšlienok a (ne)pohybu času“, v akom nás zastihla karanténa počas všeobecného odolávania koronavírusu COVID-19.

Vernisáž výstavy OBRAZY Z KARANTÉNY autorov Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta 2020 o 15.00 h v Dome národností  (1131 – Budapešť, ulica Övezet č. 5.).

Vernisáž otvorí Eva Fábiánová, podpredsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti, autorov a ich tvorivé pohnútky priblíži v recenzii kurátor výstavy Ľudo Pomichal, publicista, novinár a pracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kultúrnom programe vystúpia Martin Hubaček a Balázs Pető.

Vstup na podujatie je voľný!

Výstava OBRAZY Z KARANTÉNY potrvá do 20. septembra 2020.