OBRAZY Z KARANTÉNY: fotografi Imrich Fuhl a Andrea Kiššová, Slováci z Maďarska, prezentovali v Budapešti originálnu výstavu

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala v miestnom Dome národností výstavu fotografií Andrey Kiššovej a Imricha Fuhla s názvom Obrazy z karantény. Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 6. augusta a zúčastnili sa na nej v hojnom počte Slováci z hlavného mesta, ale prišli záujemcovia aj zo Santova.

Po krátkom privítaní podpredsedníčka voleného zboru Eva Fábiánová odovzdala slovo pracovníkovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľudovi Pomichalovi, ktorý aj ako dobrý kamarát vystavovateľov predstavil nezvyčajnú expozíciu. O kultúrny program sa postarali Martin Hubaček a Dominik Todorov, ktorí kytičkou slovenských ľudových piesní rozptýlili publikum. Výstava v Dome národností je otvorená do 20. septembra a môžete si ju bezplatne pozrieť vo vopred dohodnutom termíne – č. tel. podpredsedníčky: +36 20 944 8991.

EVA FÁBIÁNOVÁ

FOTO: I. FUHL, A. HAVAS

 

Neviditeľný, a predsa objektívom zvečnený.

Koronavírus vôkol nás, alebo: Ako zachytiť okamih času v nehmatateľnej dramatickosti karantény.

Recenziu – esej, ktorá odznela na vernisáži v Budapešti v podaní kurátora výstavy Ľuda Pomichala, si môžete prečítať v plnom znení na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3358/fotografi-imrich-fuhl-a-andrea-kissova-prezentovali-v-budapesti-jedinecnu-a-originalnu-vystavu-obrazy-z-karanteny

ALEBO NA FACEBOOKU SLOVENSKÝ SVET:

https://www.facebook.com/SlovenskySvet/