Odborníkov žijúcich v zahraničí chce Slovensko získať späť

Ministerstvo školstva chce prilákať slovenských odborníkov žijúcich v zahraničí naspäť na Slovensko, aby tu pôsobili vo verejnom sektore. Vláda v stredu 8. júla 2015 schválila návrh rezortu na grantovú schému podporujúcu návrat odborníkov. Slúžiť by mala na prekonanie prekážok súvisiacich s ich návratom. Informovala o tom agentúra SITA, správu priniesol internetový portál denníka PRAVDA.

Cieľom návrhu je skvalitňovanie verejných služieb, vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva vychádza z toho, že viacerí Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti.

Program navrhujú pre dve cieľové skupiny. Prvou sú mladí odborníci a druhou experti dlhodobo pôsobiaci v zahraničí. V obidvoch prípadoch je podpora obmedzená na občanov Slovenska a ich uplatnenie v rámci verejného sektoru.

V rámci podpory mladých odborníkov chce rezort podporiť návrat jednotlivcov do 40 rokov, ktorí ukončili druhý alebo tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Ak mladý odborník za posledné tri roky nebol v pracovnom pomere ani nebol podnikateľom na Slovensku a zamestná sa v Slovenskej republike na pozícii zaradenej do podpory v rámci grantového programu, poskytnú mu jednorazový grant. V začiatočnej fáze grantovej schémy uvažujú o sume 10-tisíc eur.

Druhá cieľová skupina – experti, sú definovaní ako občania pôsobiaci v zahraničí viac ako desať rokov a ako vysoko kvalifikovaní zamestnanci. V závislosti od dôležitosti obsadzovanej pozície im plánujú podľa informácie portálu denníka PRAVDA poskytnúť jednorazový ročný grant vo výške až 50-tisíc eur. V prípade, že zamestnávateľom bude verejná vysoká škola alebo Slovenská akadémia vied, uvažujú o podpore 150-tisícmi eur.

Grant bude určený na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície a s tým spojenej podpory vo vymedzenom časovom úseku. Príkladom takejto podpory je napríklad investícia do vytvorenia výskumného tímu v počiatočnej fáze, kým si nezabezpečí financovanie z grantových schém.

Na uskutočnenie grantovej schémy navrhuje ministerstvo podľa informácie agentúry SITA vyčleniť jeden milión eur ročne v rokoch 2015 až 2018. Z tejto sumy pôjde podľa predpokladov do 2,5 percenta na režijné náklady.