Odišiel Štefan Bendúr: Život hrou? Boh s tebou!

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 14. júla 2012 vo veku 66 rokov, po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil naše rady slovenský aktivista, pedagóg, knihovník, informatik, literát a bádateľ minulosti svojej rodnej obce Čívu Štefan Bendúr. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v stredu 18. júla  o 12. h v čívskom cintoríne.
 
Štefan Bendúr sa narodil v Číve (Piliscsév) v roku 1946. Mal dva roky, keď mu zomrel otec. Vychovávali ho prababička a starí rodičia. Jeho detstvo determinovalo učenie a práca. Od desiatich rokov musel cez prázdniny pracovať. Zmaturoval v ostrihomskom gymnáziu, na Vysokej škole pedagogickej v Päťkostolí (Pécs) študoval ruštinu a maďarčinu. Úcta voči tvorivému človeku ho pobádala do učenia. Na budapeštianskej Univerzite Loránda Eötvösa (ELTE) absolvoval roku 1974 odbor maďarčina a knihovníctvo. Svoje vedomosti si rozširoval aj na Univerzite Lomonosova v Moskve. Začiatkom deväťdesiatych rokov vyštudoval v Ostrihome aj informatiku. Od roku 1992 pôsobil ako pedagóg v Číve. Roku 2006 odišiel do dôchodku.
 
Štefan Bendúr popritom, že pátral po minulosti svojej rodnej obce, písal básne, krátku prózu a dramatické texty – prevažne po maďarsky, ale občas aj po slovensky, resp. v pilíšskom nárečí. Svoje diela však nepublikoval, tvoril len pre vlastné uspokojenie. Ukážky z jeho veršov knižne vyšli v roku 2008 v literárnej antológii slovenských autorov spod Pilíša „Pod Pilíšom – tam je náš svet“.
 
Epitaf, ktorý napísal Štefan Bendúr pred mnohými rokmi, znie takto: „Život je hra, / ak žil si hrou. / Ja skončil som, / nuž, Boh s tebou.“

Život hrou? Nuž takýto nech zostane v našich srdciach. Česť jeho pamiatke!

Odkazy:
 

 
www.oslovma.hu
 
www.luno.hu