Oficiálna návšteva predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v Chorvátsku


V pondelok 26. septembra 2011 predsedníčka vlády SR Iveta Radičová oficiálne navštívila Chorvátsku republiku. V Záhrebe sa stretla s najvyššími ústavnými činiteľmi krajiny – premiérkou Jadrankou  Kosorovou, prezidentom Ivom Josipovićom a predsedom parlamentu Lukom Bebićom. Predmetom rokovaní boli bilaterálne slovensko-chorvátske vzťahy, vstup Chorvátska do EÚ, aktuálne európske témy a súčasný ekonomický vývoj v Európe a vo svete. Radičová pozvala Chorvátov na Slovensko. "Ponúkame kúpele, krásne hory a jazerá a krásnu dušu. Slovensko víta každého turistu," vyhlásila na tlačovej besede po stretnutí s Kosorovou Radičová. Pre propagáciu SR a cestovného ruchu však podľa nej musí urobiť potrebné kroky slovenská vláda, aby "sme prilákali na kvalitné služby a atraktívne trávenie voľného času". Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu preto pripravujú komplexný program na podporu cestovného ruku. "Aby bolo jasné, že nielen v Slovinsku, ale aj na Slovensku sú krásne hory," uviedla. Zároveň upozornila, že Chorvátsko za prvých sedem mesiacov tohto roku navštívilo 320 000 Slovákov, čo je o desať percent viac ako za rovnaké obdobie vlaňajška.
Radičová Chorvátom prisľúbila, že Slovensko ratifikuje zmluvu o pristúpení Chorvátska do Európskej únie medzi prvými. Kosorová jej poďakovala za podporu, ktorú Slováci v prístupovom procese Chorvátom vyslovovali. Radičová zdôraznila, že únia znamená prínos pre občanov každej krajiny.
"Čaká vás ťažká skúška. Referendum. Želám, aby občania dokázali pochopiť výhody spoločenstva, akým je EÚ," uviedla s tým, že Slovensko Chorvátom v pred referendovej kampani môže pomôcť prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré budú vysvetľovať plusy a mínusy vstupu do únie. Radičová tiež upozornila, že Chorvátsko prístupový proces absolvuje, keď časy pre úniu nie sú ľahké. "Vstúpiť do rodiny, ktorá dnes prežíva vážne problémy, je krokom rozvážnym," poznamenala.
Hospodárska spolupráca medzi Slovenskom a Chorvátskom podľa Kosorovej rastie. Tovarová výmena sa tento rok zvýšila o 14 percent. Vývoz Chorvátska na Slovensko zaznamenal nárast o 30 percent a Slovenska do Chorvátska o šesť percent. Chorváti Slovákom podľa ich premiérky ponúkajú využitie svojho prístavu v Rijeke, do ktorého modernizácie v poslednom období investovali. Radičová oznámila, že sa pripravuje medzištátna dohoda medzi obomi krajinami o využívaní zásobníkov zemného plynu.
Slovenská predsedníčka vlády tiež ocenila starostlivosť Chorvátska o slovenskú národnostnú menšinu, ktorá tu žije. V Chorvátsku je dnes približne 4 700 Slovákov. Dodala tiež, že silné zázemie má tiež chorvátska menšina v SR.
Radičová sa v Záhrebe stretla aj s chorvátskym prezidentom Ivom Josipovićom a predsedom parlamentu Lukom Bebićom. Predmetom rokovaní boli bilaterálne slovensko-chorvátske vzťahy, vstup Chorvátska do EÚ, aktuálne európske témy a súčasný ekonomický vývoj v Európe a vo svete. Premiérka sa tiež na slovenskom veľvyslanectve v Záhrebe stretla s krajanmi.
            Stretnutie bolo veľmi srdečné a v rodinnej atmosfére. Premiérku pozdravil v mene Zväzu Slovákov v Chorvátsku a slovenskej komunity Andrej Kuric, predseda Zväzu a povedal:“
Vážená pani predsedníčka vlády Slovenskej republiky!
Je mi veľkou cťou, že Vás, ako predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, môžem srdečne v mene Zväzu Slovákov a v mene Slovákov v Chorvátsku pozdraviť.
            Tešíme sa, že ste si vynašli trochu času byť s nami. Je to veľká česť pre nás, ba môžem povedať historická udalosť, pretože byť s premiérkou našej pravlasti, Slovenska, je pre nás všetkých hrdosť a pýcha. Za toto stretnutie so srdca ďakujeme aj veľvyslancovi pánovi Romanovi Supekovi, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu a ktorý nám pomáha na všetkých poliach spoločensko – kultúrnej a osvetovej práce.
            Zväz Slovákov v Chorvátsku je strešná organizácia Slovákov v Chorvátsku, ktorá zastrešuje 16 Matíc slovenských. Zväz a Matice slovenské majú za úlohu podporovať slovenskú národnú kultúru, osvetu, umenie a šíriť národné povedomie. Zväz Slovákov v Chorvátsku (zväz Matíc) má za úlohu všestranne podporiť všetko, čo prispeje k rozvoju hospodárstva, demokracie, kultúry a spoločenského života v Chorvátsku v prospech rozvoja slovenskej menšiny, ako aj dvoch národov – chorvátskeho a slovenského.
            Vážená pani premiérka pri tejto príležitostí chcem sa Vám a Slovenskej republike poďakovať za pomoc a podporu, ktorú nám poskytujete. Tá podpora nie je malá. Sú to v prvom rade granty, ktoré nám poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Veľvyslanectvo SR v Záhrebe. Veríme, že Vláda Slovenskej republiky bude aj naďalej finančne podporovať našu prácu, naše projekty. Sme malá komunita, no medzi nami sú známi a uznávaní i tu v Chorvátsku mnohí profesori, lekári, teológovia, podnikatelia, súkromníci a kultúrno – osvetoví pracovníci, ktorí sa nehanbia povedať, že sú Slováci.
            Vážená pani premiérka, v mene slovenskej komunity v Chorvátsku Vám sľubujeme, že aj naďalej budeme pracovať na roly dedičnej a že budeme budovať mosty priateľstva medzi Slovenskom a Chorvátskom.
Ešte raz vážená pani premiérka vďaka, že ste si našli chvíľku pobudnúť s nami. Bude to pre nás všetkých ešte silnejší podnet pracovať a zveľaďovať naše kultúrne dedičstvo. Prajeme Vám veľa zdravia,  úspechu a božieho požehnania v práce.
            Premiérka Radičova sa pozdravila so všetkými predstaviteľmi a dvoma honorárnymi konzulmi SR v Chorvátsku. Pani premiérka pripomenula, že vie o nás, vie že sme malá komunita, ale dobre pracujeme. Pripomenula, že aj naďalej pomoc so Slovenska nebude chýbať a popriala nám, aby sme aj naďalej tak usilovne pracovali na prezentovaní slovenskej kultúry a boli mosty priateľstva medzi Slovenskom a Chorvátskom.