OH 2012 aj na portáli Slovenské zahraničie

Hry letných olympiád sú nielen pre atmosféru športovej fascinácie ľudských výkonov, ale aj vďaka ich spoločenskému, kultúrnemu a charizmatickým myšlienkami deklarovanému  a prejavovanému porozumeniu národov, rás a vierovyznaní zakaždým udalosťou, pútajúcou mimoriadnu pozornosť. A tak aj v tomto roku, keď sa v dňoch 27. júla – 12. augusta Londýn stane dejiskom jubilejných Hier XXX. letnej olympiády v ich novovekej histórii, sa zrak stámiliónov ľudí planéty obráti na dianie na športoviskách, ako aj na spoločenské zákulisie historickej, kultúrnej a duchovnej perly Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska.

Globálna udalosť roka je sviatkom aj pre Slovensko a Slovákov. Na jednej strane pre športovcov, medzi ktorými nebudú ani pod slovenskou vlajkou chýbať tí s ambíciami na medaily, na druhej pre zážitkov a poznania chtivých priaznivcov špičkového športu, ktorí okrem rekordov túžia vychutnávať aj atmosféru Londýna počas Hier. Či už ako turisti, alebo tisícky našich krajanov, ktorí žijú a pracovne pôsobia na britských ostrovoch, najmä však v meste na Temži, kde počet Slovákov osciluje na hranici 80-tisíc ľudí v rozmanitej a životaschopnej komunite. Tieto a ďalšie aspekty sú pre tvorcov portálu www.slovenskezahranicie.sk impulzom na informačné a publicistické priblíženie tak športovej a spoločensko-kultúrnej dimenzie OH 2012, ako aj aktivít a života početnej slovenskej komunity pre Hrami i počas nich.

Symbolicky od dňa odratúvania 100 dní do zapálenia ohňa Hier XXX. letnej olympiády v Londýne, začne portálový komunikačný uzol všetkých Slovákov vo svete naplno žiť všetkým, čo symbolicky spája ľudí pod piatimi olympijskými kruhmi.

Počnúc stredou 18. apríla 2012 otvoríme na www.slovenskezahranicie.sk tematicky novú sekciu OH 2012 LONDÝN. Pravidelne v nej s ubúdajúcimi dňami do začiatku Hier budeme so stále väčšou frekvenciou aktualizovať informácie vo viacerých obsahových segmentoch. V jednotlivých rubrikách vám priblížime históriu doterajších 29 novovekých Hier olympiád počnúc OH 1896 v Aténach, príbehy ich najväčších hrdinov, ale aj zákulisie športových tragédií. Oboznámime vás so súvislosťami, vplývajúcimi na spoločenskú, komerčnú či mediálnu dimenziu najväčšieho športového sviatku planéty.

Veľký priestor budeme, prirodzene, venovať Slovákom a ich účasti na OH – či už v drese Uhorska, Československa a od roku 1996, keď po prvý raz zaviala na OH v Atlante aj vlajka samostatnej Slovenskej republiky, vo farbách našej trikolóry s dvojkrížom. Podelíme sa s vami so životnými i športovými príbehmi najvýznamnejších a najúspešnejších slovenských olympionikov, trénerov a ďalších osobností slovenského olympizmu, ktorí vniesli svoj individuálny vklad v rámci šírenia dobrej povesti našej vlasti vo svete.

Osobitej pozornosti sa dostane v kontexte OH 2012 aj Slovákom, žijúcich tak v Londýne, ako aj ďalších mestách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska.V publicistických reminiscenciách sa budete môcť dotknúť histórie emigrácie a migrácie Slovákov do V. Británie, priblížime vám vzťahy Slovákov a Britov od minulosti po súčasnosť, akiste vás zaujmú aj príbehy výnimočných a úspešných Slovákov, ktorí si zvolili za svoje pôsobisko i životný osud práve Londýn.

Pred OH 2012 i počas nich budeme uverejňovať okrem športovo zameraných publicistických materiálov  aj informácie o spoločenskom dianí  v Londýne. Mesto vám predstavíme ako príťažlivú destináciu turizmu a kultúry v ich rozmanitých odtieňoch, preto uvítame akékoľvek informačné, komunikačné, názorové, postrehové a iné zapojenie sa Slovákov žijúcich v Londýne, ich príbehy, radosti i strasti zo života v meste tohtoročných Hier.

Keďže Hry nie sú iba výsostne športovou záležitosťou, dozviete sa vďaka portálu www.slovenskezahranicie.sk o tom, ako si v Londýne zmysluplne vyplniť voľný čas. Aj vďaka aktivitám, kultúrnym podujatiam, prezentáciám, výstavám či koncertom, pod ktoré sa podpisuje činorodá slovenská komunita v Londýne. V súčinnosti s našimi krajanmi v Londýne, portálom www.skmagazine.eu, www.slovenskecentrum.sk a ďalšími médiami, inštitúciami i jednotlivcami, sa dozviete v najpríhodnejšej chvíli o všetkom najzaujímavejšom, čo možno pred i počas OH zažiť a prežiť v Londýne.
 
Odratúvajte teda dni do veľkého okamihu vzplanutia ohňa Hier XXX. letnej olympiády v Londýne s nami – na portáli www.slovenskezahranicie.sk .
 
Ľudo Pomichal