Olympijský Londýn pulzuje aj slovenskosťou

Športový svet sa zbieha v Londýne, dejisku Hier XXX. olympiády. Veľkomestu na Temži sa už po tretí raz (po rokoch 1908 a 1948) dostalo cti privítať športový výkvet na najväčšom sviatku fenoménu súťaživosti v duchu fair play, zároveň aj na stretávke mladých ľudí, prezentujúcej vzájomnú žičlivosť, porozumenie a túžbu žiť vo svete pochopenia, tolerancie, nádeje. Do tejto atmosféry sa snažia vniesť svoj spoločenský a kultúrny a vklad, pochopiteľne, aj Slováci žijúci v Londýne.

O aktivitách Slovenského domu, ako aj o myšlienke jeho zriadení na jednej z najlepších londýnskych adries, sa viac dozviete na našom portáli www.slovenskezahranicie.sk , kde v samostatnej sekcii prinášame informácie zo zákulisia OH v Londýne, o príprave našich reprezentantov na vrchol štvorročného športového cyklu, ako aj zaujímavosti z histórie i súčasnosti najväčšieho športového sviatku vrátane ich najpozoruhodnejších hrdinov či smoliarov.

Už niekoľko dní je k dispozícii pre návštevníkov Londýna v čase Hier, vrátane turistov a športových priaznivcov zo Slovenska, ako aj pre Slovákov, pôsobiacich a žijúcich v Londýne a Veľkej Británii, internetová webová stránka s programom koncertov slovenských hudobných kapiel a ďalších umelcov v rámci kultúrnej prezentácii Slovenska počas OH v Londýne. Aktivity Slovákov v Londýne v tomto kontexte podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, napokon ÚSŽZ sa stal jedným z partnerov projektu, o ktorom sa podrobne dozviete na www.sofa-zone.com  .

Manažér v oblasti PR a editor spomínaného webu Sofa Zone Juraj Benda dáva všetkým našim krajanom, ktorí majú záujem navzájom komunikovať počas OH v Londýne a spoločne navštíviť „slovenskú kultúrnu oázu“ v dejisku Hier, do pozornosti aj Facebook Fun Page:

http://www.facebook.com/pages/SoFaZone-Slovak-Official-Fan-Zone/331529523595523 

ako aj Facebook event:

http://www.facebook.com/events/161110174023511/