ON-LINE kurz žurnalistiky pre frekventantov LŠŽ 2015 na portáli SZ: už v piatok 13. marca začíname!

V poradí 9. ročník Letnej školy žurnalistiky 2015 (LŠŽ 2015), organizovaný a financovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v spolupráci a s odbornou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční v dňoch 16.-23. augusta 2015 v Bratislave (ide o predbežný termín). Podobne ako vlani, aj tentoraz bude súčasťou projektu zameraného na zvyšovanie kvality krajanských médií internetový ON-LINE KURZ ŽURNALISTIKY, ktorý otvoríme už v piatok 13. marca prvou prednáškou na portáli ÚSŽZ www.slovenskezahranicie.sk .

Organizačný a obsahový model On-line kurzu bude blízky predchádzajúcej LŠŽ 2014. S tým rozdielom, že súčasťou tohtoročného On-line kurzu žurnalistiky, do ktorého doteraz prihlásení potenciálni frekventanti LŠŽ 2015 (do termínu uzavretia prihlášok 1. marca prejavilo záujem o účasť 20 krajanov, možnosť prihlásenia sa, aj preto, aby sme dali šancu ešte stále definitívne nerozhodnutým či z akýchkoľvek dôvodov neprihláseným redaktorom, spolupracovníkom či individuálnym publicistom, zdieľajúcich svoju žurnalistickú tvorbu  s krajanskými médiami, predlžujeme aj počas priebehu kurzu, a to do uvedenia tretej zo siedmich prednášok!) budú vstupovať po zaregistrovaní sa, budú aj zadania súvisiace s tematikou kurzu. Ten bude vo všetkých 7 prednáškach zameraný na osobnosť Ľudovíta Štúra – novinára, politika, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej histórie, politiky a kultúry.

S podrobnejšími informáciami o celom projekte ON-LINE KURZU ŽURNALISTIKY, absolvovanie ktorého vrátane plnenia požadovaných zadaní a záverečnej práce – eseje do Zborníka Letnej školy žurnalistiky 2015, ktorý ÚSŽZ a KŽ FiF UK vydajú aj ako ich spoločný príspevok v Roku Ľudovíta Štúra, sa záujemcovia o internetový kurz, ako aj všetci prihlásení redaktori z krajanských médií do projektu Letnej školy žurnalistiky 2015, budú môcť zoznámiť v piatok 13. marca 2015 na webe ÚSŽZ i portáli slovenskezahranicie.sk v úvodnom materiáli. V ňom prinesieme informácie o zámere, obsahu, tematike i termínoch prednášok On-line kurzu žurnalistiky, spôsobe komunikácie s prednášateľmi, plnení jednotlivých zadaných úloh a pod.

V piatok 13. marca uvedieme na portáli slovenskezahranicie.sk vo formáte Power-point aj otváraciu prednášku On-line kurzu žurnalistiky: Ľudovít Štúr – publicista, jej autorkou je Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. z Katedry žurnalistiky FiF UK.

Ctení kolegovia, krajanskí novinári, publicisti, moderátori a redaktori elektronických médií, frekventanti On-line kurzu žurnalistiky a potenciálni účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015 v auguste v Bratislave,

 

SLEDUJTE INFORMÁCIE NA WEBE ÚSŽZ

A PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

V PIATOK 13. MARCA ZAČÍNAME!

 

Na čulú a obojstranne podnetnú komunikáciu sa teší

Ľudo Pomichal

koordinátor projektu za ÚSŽZ

 

Na titulnej fotografii:

Počas slávnostného otvorenia 8. ročníka Letnej školy žurnalistiky v pondelok 18. augusta 2014 v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave – zľava: Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na snímkach vo fotogalérii:

Sekvencie z priebehu Letnej školy žurnalistiky 2014 s jej frekventantmi a pedagógmi, ako aj okamihmi z tvorivých novinárskych seminárov v teréne, poznávania Bratislavy, slávnostného vyvrcholenia v Aule UK, ako aj novinárskeho dňa v Banskej Štiavnici.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL