OPATRENIA prijaté ÚSŽZ v súvislosti s koronavírusom

V súlade s odporúčaniami a opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky z dôvodu šíreniu ochorenia COVID-19, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pristúpil k opatreniam na preventívnu ochranu zdravia stránok a zamestnancov pri zabezpečení plnenia svojich kompetencií podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

V oblasti agendy „Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí“ ÚSŽZ upravil stránkové hodiny a spôsob podávania žiadosti o osvedčenie tak, aby zamedzil kumulácii osôb (žiadateľov o vydanie osvedčenia) v priestoroch ÚSŽZ (informácia na www.uszz.sk: https://www.uszz.sk/sk/stranka/4855/o-z-n-a-m.)

Stránky môžu vstúpiť do objektu sídla ÚSŽZ (Palisády 29/A Bratislava) výlučne individuálne, v sprievode zamestnanca ÚSŽZ a v ochranných rúškach; ÚSŽZ zabezpečil aj pre svojich zamestnancov rúška a rukavice a dezinfekciu prostredia prijímania stránok.

ÚSŽZ bude zabezpečovať procesovanie schválených dotácií v súlade s doterajšou praxou, aby sa bez omeškania dostali k svojim adresátom; v prípade nejasnosti je potrebné komunikovať s teritoriálne  príslušnými zamestnancami s preferenciou e-mailovej korešpondencie.

Tieto opatrenia môžu byť priebežne aktualizované.

 

Bratislava 16. marca 2020