Oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov na Hlavnom námestí v Bratislave

Podujatie Pamätný deň zahraničných Slovákov sa konalo 5.7.2017 v rámci Bratislavského kultúrneho leta na Hlavnom námestí v Bratislave.

Oblasť kultúry a umenia Slovákov žijúcich v zahraničí je fenomén, ktorý nás neustále nadchýna svojou silou a mnohorakosťou svojich výpovedí. Jeho jadro je slovenské ale vplyvy inoetnických prostredí, v ktorých sa rozvíja a rastie neraz zanechávajú jedinečnú pečať a prinášajú novú kvalitu. Veď už len skutočnosť, že slovenské ostrovy s organizovanými formami kultúrneho života existujú v takmer tridsiatich štátoch sveta ako aj skutočnosť, že na individuálnej úrovni nachádzame slovenských umelcov na všetkých svetadieloch nasvedčuje, že obmeny slovenského kultúrneho kódu sú nespočítateľné a zároveň, že sú vo svojej jedinečnosti a osobitosti vždy novým zdrojom inšpirácie a sily.

Z aspektu vysťahovalca či presídlenca je sila umeleckej výpovede spravidla umocnená aj originálnym emotívnym rozmerom a práve kultúra a umenie sú činiteľmi, ako  spriadať tú pomyselnú niť medzi hlboko vsadeným pocitom identity a patričnosti k svojeti na jednej strane s  odlišnosťami, ktoré sú súčasťou nového kontextu na strane druhej. Dejiny nás učia, že práve na takýchto základoch vznikli jedinečné literárne, výtvarné, divadelné, hudobné a iné umelecké diela.  

S cieľom vytvoriť ďalšiu novú možnosť ako predstaviť slovenskému publiku čo i len zlomok z tvorby, ktorú v oblasti hudby a tanca v krajinách, v ktorých žijú, vyvíjajú naši krajania, vznikol v roku desiateho výročia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (v roku 2016) nový program spätý s pripomínaním si Pamätného dňa zahraničných Slovákov. Totiž v súčinnosti s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom sa do programu Kultúrneho leta dostalo i dvojhodinové pásmo, v ktorom si návštevníci hlavného mesta majú príležitosť pozrieť hudobné výkony jednotlivcov  a skupín z radov zahraničných Slovákov.

V tomto roku sa tak v programe početnému publiku predstavili:  operná speváčka Edita Šutová, Slovenka z Maďarska, ktorá žije a pôsobí vo Švajčiarsku, flautistka Janka Štefančíková, Slovenka z Rumunska, klavirista Marek Stupavský zo srbského Nového Sadu, spevácka skupina Perla z Kovačice, speváčky hudby populárnych žánrov zo Srbska Sabina Trbarová Amidžićová a Una Amidžićová a Avamária Zdravkovićová Aktaš, ktorá žije a pôsobí v Rakúsku a Turecku. Neodmysliteľnou súčasťou programu boli aj folklórne prvky, a tak sa divákom predstavili folklórne skupiny: Rozmarín z Viedne, Sovička z Londýna a súbor Lučina z Clevelandu z USA,  manželia Dana a Pavel Sľúka z folklórneho súboru Liptár z Melbournu z Austrálie, ako aj aradáčske meškárky, speváčka Katarína Mosnáková Bagľašová a virtuóz na harmonike Ondrej Maglovský zo Srbska. Účastníkov v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí privítal jeho predseda Ján Varšo a v mene Bratislavského kultúrneho a informačného strediska jeho riaditeľ Vladimír Grežo. V publiku, ktoré zaplnilo Hlavné námestie, boli i predstavitelia krajanských inštitúcií a spolkov ale aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Eva Smolíková a predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský.

„Uplynul rok a naši rodní sa vrátili opäť do Bratislavy na Pamätný deň zahraničných Slovákov.  Oddelení od materskej krajiny si vytvorili svoj vlastný slovenský svet. Po  moste tradícií prenášajú s pokolenia na pokolenia hodnoty, ktoré spájajú generácie. V nových pokoleniach pretrváva dedičstvo predkov, ktoré uložili do erbových znakov Dolnej zeme, v európskych veľkomestách, za vlnami oceánov. Tam zrodené piesne, tance a slovenské slovo žijú a tvoria mosty do budúcnosti. Prišli ruka v ruke v čase voňajúcim letom, s činovaťou následnosti prekračujú horizonty vekov“ – hovorí Mária Katarína Hrkľová, autorka scenára tohtoročného programu. A práve tak sa aj stalo. Krajania reprezentujúci Dolnú zem, západné krajiny či zámorie priniesli sebou svoje umenie spojené s láskou k rodnej zemi či materskej krajine. Spoločne ho umocnili záverečným prednesom Piesne o rodnej zemi Gejzu Dusika.

Veríme, že zámer predstaviť na bratislavskom Hlavnom námestí vždy nové a nové tváre slovenského zahraničného sveta bude z roka na rok prinášať nové skvosty a že sa práve prostredníctvom neho bližšie oboznámime s tvorbou našich zahraničných Slovákov. Veď práve zabezpečenie tejto možnosti bude akýmsi symbolickým poďakovaním za to, že títo ľudia ani v zahraničí nezabúdajú na svoje slovenské korene a  sú skutočnými veľvyslancami Slovenska vo svete.

Mgr. Art. Milina Sklabinski

Autor fotografií:
Mgr. Art. Katarína Vozárová