Oslavy 100. výročia príchodu prvých prisťahovalcov čs. pôvodu v argentínskom Chacu

Ústredné oslavy 100. výročia príchodu prvých prisťahovalcov československého pôvodu do mesta Roque Sáenz Peña v argentínskej provincii Chaco sa uskutočnili v sobotu 20. apríla v sídle krajanského spolku „Česko-slovenské združenie“ za účasti zástupcov veľvyslanectiev Českej republiky, Slovenskej republiky, starostu mesta, starostky partnerského mesta z ČR – Velké Bílovice, predsedu federácie krajanských združení pôsobiacich v meste, šéfky občianskeho združenia „Chaco Checo“ a iných pozvaných hostí. Súčasťou série spomienkových podujatí bola inaugurácia nástenného obrazu na pamiatku imigrantov a vystúpenie folklórneho súboru Moravanka pôsobiacom pri tomto spolku.

Podľa záznamov združenia 16. apríla 1913 dorazili na miesto súčasného mesta prví českí prisťahovalci – Petr Šašvata a Jan Novotný. Väčšina prisťahovalcov českého a slovenského pôvodu dorazila do Chaca v 20. a 30. rokoch minulého storočia, a to v dôsledku obmedzenia prisťahovaleckých kvót do USA, ale aj cielenej propagandy argentínskej vlády v Európe. Väčšina osadníkov sa venovala pestovaniu bavlny, ktorému sa naučili počas predchádzajúceho pobytu v americkom Texase. Mnoho Slovákov prišlo do Chaca aj z Vojvodiny a bulharskej Gornej Mitropolji.  Mesto Presidencia Roque Sáenz Peña sa tak stalo najväčším osídlením Slovákov a Čechov v Argentíne. ZÚ SR využil oslavy na inauguráciu výstavy propagačných panelov s motívom 20. výročia vzniku SR.

*                *                  *

V ten istý deň, v sobotu 20. apríla 2013, sa v hlavnom meste provincie Resistencia uskutočnilo stretnutie zástupcu veľvyslanectva Slovenskej republiky pri príležitosti jeho pobytu v provincii Chaco s vedením krajanského združenia „Okruh potomkov Slovákov v Chacu“.

Spolok sa sformoval v roku 2003 a pôsobí na viacerých miestach provincie Chaco. V minulosti realizoval viacero projektov, medzi inými sčítanie potomkov Slovákov v provincii, pričom sa dopracoval k viac ako 3000 osobám – potomkov Slovákov žijúcich v Chacu zahrňujúcich príslušníkov prvej, druhej, tretej a štvrtej generácie. Väčšina potomkov je koncentrovaná  v nasledovných mestách: Juan José Castelli, Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Tres Isletas, Resistencia, Villa Ángela, Coronel Du Graty, Corzuela a Santa Silvina. Veľká časť potomkov sa presunula do vyspelejších provincií Argentíny – hlavne do Córdoby.      

Vedenie spolku vyzdvihlo doterajšiu podporu jeho činnosti slovenskými inštitúciami – osobitne ocenilo finančnú dotáciu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu projektu Slovenské argentínske návraty z februára tohto roku. Stretnutie poslúžilo aj na dohodnutie konkrétneho plánu spoločných aktivít veľvyslanectva a spolku. Prvým spoločným projektom bude inaugurácia výstavy fotografií „Bratislava v Európe, Európa v Bratislave“, ktorá sa uskutoční v najbližších mesiacoch v Resistencii. Ďalším je preverenie možností spolupráce medzi miestnymi a slovenskými univerzitami.