Oslavy 80. výročia Československého domu v argentínskom Rosariu

Pozdrav i pozvánka zároveň prišli mailom od našich krajanov z Argentíny. Pán Jorge G. Krepelka, predseda krajanov združených v Československom dome v Rosariu, v ňom okrem iného oznamuje, že v nedeľu 5. októbra 2014 sa v priestoroch Československého domu v meste Rosario uskutoční slávnostné stretnutie krajanov pri príležitosti osláv 80. výročia založenia asociácie a pripomenutia si nezávislosti Českej republiky a Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Stretnutie bude spojené so slávnostným obedom.

Podľa slov Jorge G.Krepelku, ktorý pozýva na slávnosť krajanov aj s rodinami, sa „na oslavách zúčastnia krajania, ktorí sa mnoho rokov podieľali na budovaní a udržiavaní našej inštitúcie a vďaka ktorým si teraz môžeme vychutnať túto slávnosť. Samozrejme, rátame s prítomnosťou pánov veľvyslancov Slovenskej republiky aj Českej republiky, nášho tanečného súboru Vladimír, kráľovnej krásy a hlavných predstaviteľov mesta.“

V závere mailu pán Jorge G. Krepelka vyjadruje úprimnú radosť, že  touto zvesťou i pozvaním mohol osloviť aj množstvo Slovákov s kontaktmi a väzbami na Slovákov a potomkov Slovákov v Argentíne naprieč celým krajanským svetom.

Ďakujeme za prívetivé slová a našim krajanom v Rosariu želáme príjemné oslavy, ako aj nové predsavzatia a úspechy v spolkovom i osobnom živote na prospech oživovania slovenskosti, ktorá v ich žilách doposiaľ prúdi ako odkaz ich predkov z predchádzajúcich generácií Slovákov, pre ktorých sa Argentína stala pred dávnymi desaťročiami novou vlasťou.