Ostatki-Fašiangy v Krempachoch osviežili tradičnú kultúru Slovákov v Poľsku

V dňoch 6. a 7. februára 2016 sa v Krempachoch na Spiši uskutočnila súťažná prehliadka Ostatki- Fašinagy 2016, ktorá na javisko Miestneho kultúrneho domu pritiahla mnoho účinkujúcich. Podujatie už po dvadsiaty prvýkrát zorganizoval v tej zamagurskej obci Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou v Krempachoch. Základným cieľom pojatia je udržanie a rozvoj slovenského národného povedomia prostredníctvom podpory a povznesenia kultúrnej a umeleckej činnosti v jednotlivých spišských a oravských obciach.

Počas dvoch dní sa prezentovalo na scéne 10 inštrumentalistov huslistov, 9 sólistov spevákov, 2 rozprávači, 6 speváckych skupín (z toho 3 duety), 1 dievčenská kapela z Jurgova a 3 ľudové hudby dospelých muzikantov – Čardáše z Čiernej Hory pod vedením Mariána Kiklu, kapela z Jurgova pod vedením Malgorzaty Matys a Gryglákovci z Vyšných Lápš. Druhý deň sme mohli vidieť tri detské folklórne súbory: Malí tanečníci (skupina škôlkarov) a Malí tanečníci (žiaci) z Krempách a Vyšnolapšanske fijolecki (Vyšné Lapše), a folklórne súbory: Čardáše (Čierna Hora), Hajduky – mladšia a staršia skupina (Vyšné Lapše), Spiš (Nová Belá), Nedecká skupina (Nedeca) a Zelený javor (Krempachy). Podujatie obohatilo taktiež vystúpenie krajanského ochotníckeho divadelného súboru Ondrejko z Podvlka. Ako hosť sa predstavila folklórna skupina Lubená z Poluvsia. Podujatie moderovali Jozef Lorenc a Dorota Mošová a vystúpenia hodnotila porota v zložení: Mgr. art. Martin Urban, PhD. a Mgr. Marián Smondek, PhD.

Po dvoch dňoch strávených v hľadisku môžeme len a len konštatovať, že podujatie splnilo svoj účel. Jednotlivé vystúpenia potvrdili skutočnosť, že u detí, mládeže, ale i dospelých zo slovenského krajanského prostredia v Poľsku naďalej existuje obrovský záujem lokálny i slovenský folklór a kultúru, o čom svedčí nepochybne to, že sa na scéne postupne vystriedalo viac ako 300 účinkujúcich. Rovnako diváci po celý program aktívne podporovali a komunikovali s javiskom a vytvárali tak výnimočnú atmosféru celému podujatiu. Pri takejto podpore sa každý snažil predstaviť v čo najlepšom svetle. Účastníci na záver podujatia obdržali pamätné diplomy a vecné ceny z rúk generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa, podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jána Bašistyho a členov poroty, aj s podpornými slovami a metodickými radami ako ďalej napredovať.

A v čom boli tohtoročné Ostatki-Fašiangy výnimočné? V tom, že prezentované vystúpenia sa stali odrazovým mostíkom pre pripravovaný metodický seminár, ktorý sa začne vo Vyšných Lapšoch prvý marcový víkend 2016. Táto spolupráca by mala priniesť istotu v tvorivom snažení pedagógov a choreografov pri narábaní s tradičnou kultúrou Slovákov žijúcich v Poľsku, rozvoj pedagogických prístupov a podporu predovšetkým pri práci s deťmi a mládežou, čo je kľúčové pre podporu národného povedomia a hrdosti na svoje korene.

Foto: MARIÁN SMONDEK