Osvedčenia

 

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí sú popri dotačnej činnosti druhou kľúčovou aktivitou ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom. Problematikou sa zaoberá Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP), ktorý v ostatnom roku zaznamenal rapídne stúpajúci počet podaných žiadostí, čím, prirodzene, rastie aj počet vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Celá agenda má viac rozmerov, vrátane primárneho právneho, ale aj ľudského, osobnostného. Preto ODOP pristupuje ku každej podanej žiadosti obzvlášť citlivo a s vysokou mierou profesionality a zodpovednosti.

 


 

VYBAVOVANIE OSVEDČENÍ

Stránkové dni a hodiny na vybavovanie osvedčenia

Slováka žijúceho v zahraničí v ÚSŽZ:

 

pondelok    9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 h

streda         9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 h

piatok         9.00 – 12.00 h

 

X                                   X                                 X

 

O osvedčeniach na Rade vlády pre krajanské otázky

Rada vlády pre krajanské otázky sa na svojom prvom zasadnutí v roku 2017 (26.4.2017) zaoberala aj problematikou osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Ako vyplynulo z informácie z rady, jej členovia zobrali na vedomie rapídne rastúci záujem o vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí v minulých rokoch. ÚSŽZ vydal 2207 osvedčení v roku 2016, pričom najviac krajanom zo Srbska a Ukrajiny, čo predstavuje bezmála dvojnásobný nárast oproti roku 2015. Stúpajúci záujem o osvedčenia pokračuje. Len za prvý štvrťrok tohto roka evidujeme už 588 žiadostí.