Otvára sa nová spolupráca úradu so Slovenskou národnou knižnicou

Na organizácii 11. ročníka Martinskej literárnej jari (MLJ), ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 27. mája 2011, sa bude podieľať aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Na program Podoby slova (koná sa vo štvrtok 26. mája) zabezpečí účasť Iľju Čičváka a Petra Petra, slovenských literárnych tvorcov a publicistov žijúcich v Kanade. V pondelok 18. apríla to v Martine zmluvne podpísali predseda ÚSŽZ Milan Vetrák s generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice (SNK) Dušanom Katuščákom.

Predstavitelia inštitúcií pri svojom prvom pracovnom stretnutí diskutovali o ďalších formách vzájomne prospešnej spolupráce týkajúcej sa dejín vysťahovalectva Slovákov, ich kultúrneho a duchovného dedičstva i súčasných slovenských aktivít vo svete. Predseda ÚSŽZ vníma pomoc zo strany SNK pri práci inštitúcie vo viacerých odborných rovinách, predovšetkým pri akvizíciách vecných pamiatok krajanských spolkov a exilových osobností a pri spoločnom organizovaní odborných a prezentačných podujatí. Zvlášť je vítaná metodická pomoc SNK pri rozhodnutí ÚSŽZ zverejniť fondy svojej príručnej knižnice elektronicky a sprístupniť ju na študijné účely.

Organizácie sa budú vzájomne informovať o hlavných koncepčných úlohách, o významných podujatiach a edičných činoch a výsledky vzájomných aktivít zverejnia na svojich webových stránkach. M. Vetrák a D. Katuščák sa zhodli na tom, že okruhy možnej spolupráce skompletizujú do oficiálneho návrhu o spolupráci medzi ÚSŽZ a SNK.