Otvorenie výstavy Pavla Čániho

Predseda Úradu pre zahraničných Slovákov Milan Vetrák sa zúčastnil na slávnostnom otvorení výstavy Pavla Čániho Padinský zázrak v Trnave, ktorú zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarika, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Záujemcovia si ju môžu pozrieť od 1. marca do 1. apríla 2012 v trnavskej Galérii Jána Koniarika.

Ide o výstavu obrazov jedného z najznámejších súčasných slovenských vojvodinských umelcov Pavla Čániho a autor spolu s kurátorom Vladimírom Valentíkom do nej zaradil prierez doterajšej tvorby, v ktorej dominujú maľby a grafiky. Pavel Čáni sa s Trnavou nestretáva v živote prvýkrát, v sedemdesiatych rokoch študoval na tamojšej Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr pokračoval v štúdiu grafiky na Umeleckej akadémii v Novom Sade, začiatkom osemdesiatych rokov absolvoval postgraduálne štúdium grafiky na Fakulte výtvarných umení v Belehrade. V súčasnosti je riaditeľom Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

Autor prešiel viacerými tvorivými fázami, nesúcimi výrazné atribúty daného obdobia. Má rád kontrasty. Na verejnosti sa prezentuje samostatnými výstavami od roku 1980, vo svojej tvorbe kombinuje viacero výtvarných techník. Námety nachádza aj v tradícii a dejinách vojvodinských Slovákov. Mal spolu 35 samostatných výstav, okrem iných v Splite, Rijeke, Novom Sade, Belehrade. Na Slovensku v roku 2004, 2005 a 2011 v Bratislave, posledná bola na Úrade vlády SR a tiež v Piešťanoch.