Ovčiarske tradície Slovákov na výstave v maďarskom Ráckeve potvrdili prieniky porozumenia dvoch susedských kultúr

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo sa na pozvanie riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Kataríny Királyovej a riaditeľky Múzea Árpáda v mestečku Ráckeve (Budapeštianska župa) Réky Jákiovej zúčastnil vo štvrtok 30. novembra 2017 na vernisáži výstavy Ovčiarskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku a Ústavu kultúry Slovákov  v Maďarsku s názvom OVČIARI – VALASI:  REMESLO A KULTÚRA. Vďaka komunikácii dvoch etnologičiek – kurátorky výstavy Ivety Zuskinovej z Liptovského Hrádku a Kataríny Királyovej, riaditeľky ÚKSM, sa s históriou a jedinečnosťou ovčiarskej tradície a valaskej kultúry života mali počas roku 2017 už od marca po premiére v Békešskej Čabe možnosť zoznámiť naši krajania v Maďarsku aj v ďalších  mestách a obciach, kde žije slovenská menšina.

Mimoriadne pútavú, informačne aj odborne podnetne a pôsobivo dramaturgicky zostavenú prezentáciu bačovského, pastierskeho a valaského kumštu postupne videli Slováci v Sarvaši, Slovenskom Komlóši, Mlynkoch, obciach Novohradu a Pilíšu, celkom až v desiatich prostrediach obývaných Slovákmi. Výstava v Ráckeve, kde aktívna menšinová slovenská stopa  nie je síce prítomná, sa zrodila v rámci spolupráce Múzea Árpáda a ÚKSM, čo zasa potvrdzuje pozitívnu konšteláciu maďarsko-slovenského kultúrneho dialógu  vo vzťahu k slovenskej menšine v Maďarsku.

Na otvorení výstavy, ktorej úroveň i dosah na prezentáciu slovenských národopisných tradícií,  remeselnej a ovčiarskej kultúry v takej šírke, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj maďarská verejnosť, ocenil v príhovore aj Ján Varšo, sa zúčastnila Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V prívete ocenila prístup kultúrnych inštitúcií, ktoré obohacujú verejnosť o spoločné historické etnografické a kultúrno-spoločenské prieniky dvoch susedských národov spojených nielen tradíciami, ale kedysi aj vnímaním spoločnej histórie v jednotnom štátnom útvare – Uhorsku. Výstavu otvorila Ildiko Siposová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý aj týmto spôsobom pozitívne a programovo šíri kultúrne a duchovné dedičstvo Slovákov v jedinečnosti jednej z najtradičnejších činností hornatého slovenského vidieka aj v prostrediach Maďarska.

Výklad o tradícii a špecifikách ovčiarstva na Slovensku z národopisného aspektu i z hľadiska hospodársko-produkčného fortieľu, remeselnej zručnosti i kultúrno-bytového a sociálno-etnologického svojrázu našich predkov hornatých oblastí slovenských stolíc Horného Uhorska v kontexte s vystavovanými exponátmi v dramaturgii informačných banerov a exponátov (odevov, nástrojov, opaskov, umeleckých praciek, pastierskych palíc a pod.) podala v pútavých a príjemne vysvetľujúcich  príbehovo-dokumentárnych skicách Katarína Királyová. Prítomné publikum i hostí nadchol aj iskrivý kultúrny program s ukážkami tradičnej pastierskej folkloristiky v Maďarsku, keď okrem rezkého pastierskeho tanca v rytme čardáša a dynamických "čapášov"  zazneli aj originálne piesne pastierov zo známej oblasti chovu dobytka, rožného statku a koní v Maďarsku – Hortobágy.

Počas pobytu v Ráckeve aj vďaka láskavej ústretovosti hostieľky – pani Réky Jákiovej, riaditeľky Múzea Árpáda, navštívil predseda ÚSŽZ ešte v popoludňajších hodinách  významnú a z aspektu kultúrno-umeleckej hodnoty jedinečnú sakrálnu pamätihodnosť v meste – pravoslávny srbský chrám zo 16. storočia, následne sa oboznámil aj s expozíciou Patay László Art Gallery v Ráckeve nesúcej meno významného maďarského výtvarníka László Pataya (1932 – 2002).

 

Na titulnej fotografii:

Počas vernisáže výstavy o slovenskom ovčiarskom a valašskom príbehu, kultúre a kumšte v maďarskom mestečku Ráckeve.

 

ĽUDO POMICHAL

Foto: autor