OZ Allegra odhalí sv. Cyrilovi a Metodovi pamätnú tabuľu v Benátkach

Občianske združenie Allegra pozýva Slovákov žijúcich v Taliansku, ale aj z ďalších európskych krajín, a, prirodzene, i zo Slovenska, na slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi, spolupatrónom Európy. Tento akt sa uskutoční v Benátkach v nedeľu 30. júna 2013 o 10.30 h v Bazilike San Pietro di Castello.

Benátsky projekt (odhalenie pamätnej tabule sv. Cyrila a Metoda) sa od všetkých ostatných iniciatív v roku 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu, časť územia súčasného Slovenska, odlišuje tým, že jeho záber historických vzťahov slovenského teritória s Európou a zvlášť s Talianskom je omnoho širší, a týka sa obdobia, ktoré tisíc rokov predchádzalo myšlienke zrodu slovenskej štátnosti.

Občianske združenie Allegra sa rozhodlo realizovať tento projekt práve v uvedených súvislostiach, v historickom centre Benátok.  Obom svätým bude v nedeľu 30. júna v Bazilike San Pietro di Castello, v prvej katedrále mesta postaveného na lagúne, venovaná pamätná tabuľa.

Pre Baziliku San Pietro di Castello je tento dátum spojený s najväčšou slávnosťou roka „Sagrou“, keďže 29. júna, na sv. Petra, bol vysvätený.  O 10.00 h sa  začne slávnostný ceremoniál príchodu najvyšších predstaviteľov Patriarchátu – na gondolách. Je prisľúbená účasť významných predstaviteľov slovenských a talianskych inštitúcií, médií a pod. Počas trvania „Sagry“ toto miesto v priebehu piatich dní navštívi okolo 30-tisíc návštevníkov. Okrem toho sa v Benátkach koná „Bienále“, takže je tu enormne zvýšený počet turistov. Aj pre tieto súvislosti Občianske združenie Allegra vybralo tento dátum, ktorý je spojený s veľkými oslavami. Rovnako ide o poslednú nedeľu pred celonárodnými oslavami sv. Cyrila a Metoda na Slovensku – 5. júla 2013.

Podrobnejšie informácie o projekte a slávnostnom odhalení pamätnej tabule sv. Cyrilovi a Metodovi v nedeľu 30. júna 2013 v Benátkach čítajte na:

www.slovenskezahranicie.sk