Oznam

                    Predsedníčka ÚSŽZ rokovala s generálnym riaditeľom SNM      

 

Dňa 21. januára 2009 navštívil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Peter Maráky. Predmetom rokovania s predsedníčkou ÚSŽZ Vilmou Prívarovou boli otázky súvisiace s úlohami zahrnutými v Koncepcii štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, s prípravou zriadenia expozície slovenského vysťahovalectva a otázky spolupráce ÚSŽZ a SNM pri budovaní centrálnej databázy informácií o zbierkach a dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v dokumentačných strediskách, spolkoch a múzeách  Slovákov žijúcich v zahraničí. Témou pracovného stretnutia bolo aj využitie systému CEMUZ a spolupráca obidvoch inštitúcií pri zaškoľovaní pracovníkov slovenských dokumentačných stredísk a múzeí v zahraničí zameraná na spracovávanie dokumentov a zbierok týmto systémom v ich domovských krajinách. Predstavitelia obidvoch inštitúcií podpíšu v najbližšom období dohodu  o spolupráci.