Padinské výjavy na obrazoch Jána Bačúra v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre

Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a jej výskumný tím profesorov, pedagógov a doktorandov už roky spolupracuje so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, najmä v prostrediach juhovýchodnej Európy. Z ich vzájomnej súčinnosti vyšli viaceré vedecko-výskumné publikácie, okrem iných aj miestne monografie Slovákov v Srbsku – napríklad  Pivnica, Boľovce, Silbaš, Vojlovica. Rovnako skúmali, ako uvádza Katarína Mosnáková-Bagľašová na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, aj kultúrne tradície Slovákov v Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku. Najnovšie odštartovali na FF UKF v Nitre projekt Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov, vďaka ktorému vykonali pracovnú návštevu takmer všetkých obcí vo Vojvodine, v ktorých žijú Slováci.  Výsledkom spolupráce s dolnozemskými Slovákmi nie sú iba výskumy v konkrétnych prostrediach, ale aj rôzne prezentácie a kultúrne podujatia organizované v Nitre. Tieto majú za cieľ popularizovať krajanskú kultúru na Slovensku. Jednou z takýchto aktivít je aj výstava obrazov padinského insitného maliara Jána Bačúra s názvom Schody života. Na vernisáži, ktorá sa uskutočnila v pondelok 26. februára 2018 v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre, poctil umelca svojou prítomnosťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločne s Petrom Procháckom, podpredsedom ÚSŽZ.

Početných hostí vernisáže privítala dekanka FF UKF v Nitre Jarmila Jurová, ktorá vyslovila potešenie z organizovanej akcie. Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, venoval vo svojom prívete pozornosť nielen samotnej výstave, ale vľúdnymi slovami sa prihovoril aj samotnému autorovi. Okrem iného pripomenul januárovú výstavu Jána Bačúra v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave, ktorou ÚSŽZ vzdal hold jeho 80. narodeninám. Pavel Babka, riaditeľ Galérie Babka v Kovačici, zasa vyzdvihol skutočnosť, že majster Bačúr bol nedávno vyznamenaný Striebornou medailou Republiky Srbsko za výnimočné zásluhy v kultúrnych činnostiach, zvlášť v oblasti výtvarného umenia.

Na otvorení  výstavy sa prihovoril aj Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, ktorý priblížil dejiny Kovačice a Padiny. Minulosť  Padiny ospievanej v ľudových pesničkách sviežo sprítomnili aj speváčka Katarína Mosnáková-Bagľašová a akordeonista Miroslav Hadrík. Vernisáž sa konala v prítomnosti majstra Jána Bačúra, ktorý vo svojom príhovore prezradil, ako vôbec vznikla myšlienka vystavovať na FF UKF v Nitre. Zároveň poďakoval organizátorom a početným prítomným priblížil aj niečo viac o svojej tvorbe a večnej maliarskej inšpirácii – rodnej Padine. Výstavu slávnostne otvoril vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu Boris Michalík, ktorý v mene organizátora viedol celé podujatie.

Výstava z tvorby Jána Bačúra Schody života potrvá do 15. marca 2018.

 

KATARÍNA MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ

FOTO: ROMAN ZIMA, FF UKF

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z VERNISÁŽE V NITRE:

https://www.ukf.sk/media-a-marketing/foto/schody-zivota