Palárikova Raková 2010

V dňoch 27. apríla – 2. mája sa konal už 43. ročník národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej tvorby Palárikova Raková 2010, kde partnerom a spoluorganizátorom bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnými organizátormi a garantmi festivalu boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Festival sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Do tohtoročnej prehliadky sa prihlásilo celkovo 11 divadelných súborov a do súťažnej časti výberová porota vybrala 5 súborov. Súťažná časť 43. Palárikovej Rakovej prebiehala v dňoch 29. – 30. apríla 2010 a postupne sa predstavili nasledovné súbory: DH Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves, DS Daxner Tisovec, Hriňovské divadlo Hriňová, Srudio Poetica pri DS Daxner Tisovec a Divadlo Normálka z Trenčína.
Významným hosťom 43. Palárikovej Rakovej bol Divadelný súbor P. J. Šafárika z Nového Sadu zo Srbska, ktorý sa predstavil v dňoch 1. a 2. mája divákom v Starej Bystrici a v Rakovej s hrou Jána Salčáka Báči Pišta ze sálaša. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci podpísalo v roku 2009 s organizátormi festivalu DIDA ( divadelná prehliadka dolnozemských autorov) v obci Pivnica v Srbsku Memorandum o spolupráci, na základe ktorého sa víťaz súťaže v Pivnici bude zúčastňovať na divadelnej prehliadke v Čadci.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 43. Palárikovej Rakovej sa zúčastnila aj riaditeľka odboru kultúry ÚSŽZ Ľubica Bartalská, ktorá sa v Čadci stretla s tímom divadelníkov z Nového Sadu a poďakovala im za účasť na tomto podujatí.
Pohostinným predstavením našich krajanov zo Srbska sa v nedeľu 2. mája skončila národná prehliadka ochotníckych divadelných súborov v kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Hlavní organizátori DIDA v srbskej Pivnici sa už teraz tešia na pohostinné vystúpenie víťaza 43. ročníka Palárikovej Rakovej, ktorým sa stal divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC v Spišskej Novej Vsi.