Paláriková Raková v znamení tvorivej divadelnej priazne

V dňoch 23.-28. apríla 2014 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka- 47. Palárikova Raková- národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tento divadelný festival je úzko spätý s osobnosťou významného národného dejateľa, dramatika, katolíckeho kňaza, novinára a politika, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenského divadelníctva. Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a Obec Raková. 47. ročník Palárikovej Rakovej sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Tradičným spoluorganizátorom Palárikovej Rakovej bol aj v tomto roku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, sa vo štvrtok 24. apríla zúčastnil na otvorení a súťažnej časti 47. Palárikovej Rakovej.

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. maliar Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti vždy v posledný aprílový týždeň. Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej.

Šesť súťažných súborov (DS Jána Chalupku Mesta Brezno, DS Daxner Tisovec, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea Ružomberok, Hriňovské divadlo Hriňová, Divadlo bez groša Veľký Krtíš a Divadlo mladých „Veľké kocky“ pri ZUŠ L. Árvaya Žilina), ktoré výberová porota vybrala spomedzi 17 prihlásených, 5 pohostinných súborov (profesionálne Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Divadlo Bez opony Banská Bystrica, Dramatický krúžok GSF v Žiline, Divadlo Malá scéna STU Bratislava a Divadelná odbočka MO MS Báčska Palanka, Srbsko), spolu 16 divadelných predstavení, takmer 150 účinkujúcich, vyše 5000 divákov, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi, divadelní historici, zástupcovia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia – to tvorilo panorámu 47. Palárikovej Rakovej.

Publikum, či už z radov detí materských a základných škôl, študentov stredných škôl, seniorov i širokej verejnosti, ktoré  na predstavenia prichádzalo s očakávaním, nadšene prijímalo javiskové príbehy a účinkujúcich odmieňalo zaslúženým aplauzom. Súťažná časť 47. Palárikovej Rakovej sa konala v dňoch 24. a 25. apríla. Postupne sa predstavili tieto divadelné súbory:  Divadlo bez groša Veľký Krtíš s inscenáciou hry Júliusa Barča-Ivana MATKA, Divadlo mladých „Veľké kocky“ pri ZUŠ L. Árvaya Žilina s autorskou hrou Vlada Moresa O DRUHEJ PO POLNOCI,  DS Daxner Tisovec s predstavením hry Ivana Holuba POHREB,  Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea s inscenáciou hry Zuzy Ferenczovej BABYBOOM,  DS Jána Chalupku Mesta Brezno so súťažným predstavením Dany Turanskej STAROBA a v kategórii divadla jedného herca sa predstavila Maja Zdurna Fabriková z Hriňovského divadla Hriňová so svojou autorskou hrou METAMORFÓZY ŽENY.

Súťažné predstavenia počas dvoch dní pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: predseda Peter Kováč, dramaturg, Činohra SND Bratislava, Jaroslav Valek, scénograf, Štátna opera Banská Bystrica, Róbert Mankovecký, dramaturg, Slovenské komorné divadlo Martin, Anton Šulík, divadelný režisér a riaditeľ,  Mestské divadlo Žilina a Ján Dobrík, herec, Mestské divadlo Žilina. Okrem odbornej poroty pracovala aj porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Detského a mládežníckeho  divadelného súboru EVA z Čadce pod vedením lektorky Dagmar Štekláčovej. Zaujímavosťou prehliadky bolo aj pozvanie na Palárikovu Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov – členov Detského a mládežníckeho súboru EVA  – mestom Čadca.

Popri súťažných predstaveniach, dramaturgiu festivalu  tvorili aj pohostinné predstavenia ochotníckych a profesionálnych divadiel. Divákov v Kysuckom Novom Meste v rámci nesúťažného programu prehliadky očarilo predstavenie  Jána Palárika ZMIERENIE alebo DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH v podaní profesionálneho Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi. V Rakovej sa najmladším divákom predstavilo Divadlo Bez opony Banská Bystrica s rozprávkou ČERVENÁ ČIAPOČKAmladšie deti základných škôl v Čadci potešilo v závere festivalu Divadlo Malá scéna STU Bratislava s rozprávkou od Pavla Dobšinského ZLATOVLÁSKA  a v nedeľu sa verejnosti v Rakovej predstavil Dramatický krúžok GSF zo Žiliny s inscenáciou hry W.B.Thomasa CHARLEYHO TETA. Ďalším  sprievodným  podujatím  bola  výstava výtvarných prác detí  materskej a základnej školy pri CVČ Raková pod názvom JA A DIVADLO vo vestibule Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej. Priestory Domu kultúry v Čadci zdobili práce neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc z regionálnej súťažnej  výstavy  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

Na Palárikovu Rakovú už roky prichádzajú aj krajanské divadelné súbory. Tento ročník navštívili víťazi 19. ročníka divadelného festivalu DIDA Pivnica, členovia Divadelnej odbočky Miestneho odboru Matice slovenskej Báčska Palanka zo Srbska s predstavením ŽIVOT JE ČUDO  od autorky Eleny Hložanovej.

Ochotníkov z celého Slovenska privítali predstavitelia hlavných organizátorov: Mgr. Zuzana Kmeťová, riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mgr. Anton Heglas, starosta obce Raková a Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca. Medzi vzácnymi hosťami boli RNDr. Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mgr. Miroslav Debnár, riaditeľ  RTVS- Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Regina Banská Bystrica, Mgr. Ingrid Slaninková, redaktorka Rádio Slovakia International – RTVS, Ing. Miroslav Mareček, tajomník Združenia Životnými cestami Jána Palárika, primátori, starostovia, predstavitelia kultúrneho a spoločenského života kysuckého regiónu i  ďalších regiónov Slovenska.

V rámci slávnostného otvorenia 47. Palárikovej Rakovej sa Obec Raková rozhodla udeliť Cenu obce Raková  Jánovi Kmeťkovi, ktorý je dlhé roky spätý s Palárikovou Rakovou i s Obcou Raková. Je jedným zo zakladateľov Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici a festivalu DIDA Pivnica. Pri  príležitosti 10. výročia podpísania Memoranda o spolupráci udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Divadlu Janka Čemana z Pivnice Pamätný list a zlatú medailu Jána Palárika, ktoré  prevzal práve Ján Kmeťko.  Počas slávnostného otvorenia prehliadky ocenilo  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  výnimočného ochotníka, Stanislava Grečmala z Rakovej – za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu.

Ako to už býva, život prináša rôzne okamihy – radostné i smutné. Dlhé roky bol neodmysliteľným hosťom a vynikajúcim ochotníkom na Palárikovej Rakovej Ladislav Vagaday z Brezna. Žiaľ, tento rok sa tak už nestalo. Jeho pamiatku si Kysucké  kultúrne stredisko v Čadci uctilo medailónom a udelením ZLATEJ MEDAILY Jána Palárika, in memoriam, za tvorivé hodnoty vo vzťahu k Palárikovej Rakovej a jeho divadelnú i spoločenskú charizmu. Ocenenie prevzala manželka Alžbeta Vagadayová, vynikajúca divadelná ochotníčka. 

Pomyselnú bodku za divadelným sviatkom dalo profesionálne Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa pohostinne predstavilo s inscenáciou Boženy Slančíkovej Timravy KRÁSA KRÁS.

Zaplnené sály, spokojnosť a priazeň divákov boli pre nás, organizátorov, nepochybne tou najväčšou odmenou. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o to, aby sa 47. ročník prehliadky odvíjal v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na budúci – 48. ročník Palárikovej Rakovej.

 

Výsledková listina 47. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej  tvorby: 23. – 28. apríl 2014, DK Čadca a KD Raková

Odborná porota v zložení:  Peter Kováč, predseda, Jaroslav Valek, Róbert Mankovecký, Anton Šulík a Ján Dobrík udelila:

 

KOLEKTÍVNE CENY

♥  1. miesto –  diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získava DIVADELNÝ SÚBOR  MESTA BREZNO   za inscenáciu hry Dany Turanskej  STAROBA

♥  2. miesto –  diplom,  striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získava DIVADLO BEZ GROŠA VEĽKÝ KRTÍŠ  za inscenáciu hry Júliusa Barča-Ivana  MATKA

♥  3. miesto –  diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava RUŽOMBERSKÉ NEPROFESIONÁLNĚ DIVADLO ROSATHEA  za inscenáciu hry Zuzy Ferenczovej  BABYBOOM

♥  Hlavnú cenu v kategórii divadla jedného herca  udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Hriňovskému divadlu Hriňová za inscenáciu hry Maji Zdurnej Fabrikovej METAMORFÓZY ŽENY

 

INDIVIDUÁLNE CENY

Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Obce Raková  za ženský  herecký výkon získava LENKA STANKOVÁ  za stvárnenie postavy  matky v inscenácii Júliusa Barča-Ivana  MATKA

Diplom, striebornú medailu Jána  Palárika a finančnú cenu  Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci  za mužský herecký výkon získava ONDREJ PODHRADSKÝ   za stvárnenie postavy Pavla Duchaja v inscenácii Dany Turanskej  STAROBA

Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu  Mesta Čadca  za autorský prínos a herecké stvárnenie postavy ženy  získava Maja Zdurna Fabriková v inscenácii METAMORFÓZY ŽENY

 ♥  Cenu  Kysuckej kultúrnej  nadácie Bratislava  na návrh poroty mladého diváka získava Hriňovské divadlo  Hriňová  za inscenáciu hry Maji Zdurnej Fabrikovej  METAMORFÓZY ŽENY

Diplom a striebornú  medailu  Jána  Palárika  udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Divadelnej odbočke Miestneho odboru Matice slovenskej Báčska Palanka, Srbsko za pohostinné predstavenie Eleny Hložanovej ŽIVOT JE ČUDO.

 

DIPLOMY ZA ÚČASŤ

♥ Divadlo mladých „VEĽKÉ KOCKY“ pri ZUŠ L. Arvaya Žilina za inscenáciu hry Vlada Moresa O DRUHEJ PO POLNOCI

♥ Divadelný súbor DAXNER TISOVEC za inscenáciu hry Ivana Holuba POHREB

♥  Vecnú cenu, diplom a zlatú medailu Jána  Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu  divadlu udeľuje  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Stanislavovi Grečmalovi z Rakovej. 

 

BOŽENA SLANINÁKOVÁ, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

FOTO: MICHAL LAŠUT

 

Na fotografiách vo FOTOGALÉRII:

 

Slávnostné otvorenie 47. ročníka Palárikovej Rakovej v obci Raková.

Igor Furdík, predseda USŽZ a Silvia Petreková, riaditeľka KKS v Čadci.

Anton Heglas, starosta obce Raková (vľavo) a ocenený Ján Kmeťko, jeden zo zakladateľov Festivalu DIDA v Pivnici.

Oceňovanie Jána Kmeťka.

Víťaz (1.miesto) 47. Palárikovej Rakovej – DS Jána Chalupku Mesta Brezna.

Ocenenie za 2.miesto – Divadelný súbor Divadlo bez groša, Veľký Krtíš.

Ocenenie za 3.miesto – Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, Ružomberok.

Ocenenie za 1.miesto v kategórii jedného herca – Divadelný súbor Hriňovské divadlo, Hriňová.

Zo slávnostného oceňovania víťazov 47. Palárikovej Rakovej.

Odborná porota –zľava: Jaroslav Valek, Anton Šulík, Peter Kováč, Ján Dobrík, Róbert Mankovecký.