Palárikovu Rakovú obohatia hrou KLIETKA divadelníci z Kysáča

V dňoch 20.-26. apríla 2015 pozýva Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na 48. ročník Palárikovej Rakovej – národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočňuje so spoluorganizátorskou účasťou  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Palárikova Raková je najstaršou celoštátnou tematickou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej  dramatickej tvorby, pričom jej každoročným účastníkom je aj krajanský ochotnícky súbor, spravidla s nomináciou víťaza festivalu DIDA v srbskej Pivnici.

Na tohtoročnej prehliadke Palárikovej Rakovej v rámci jej 48. ročníka vystúpi ochotnícke divadlo Slovákov zo Srbska – divadelníci z Kultúrno-informačného strediska Kysáč, víťazi 20. ročníka festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici z roku 2014. Kysáčania sa na Palárikovej Rakovej predstavia hrou KLIETKA pod režisérskou taktovkou Branislava Čemana, autorsky sa pod naštudovanie hry podpísali spoločne Svetlana Gašková a Branislav Čeman.

Festival ako pocta Jánovi Palárikovi

Divadelná prehliadka Palárikova Raková je nazvaná po dramatikovi a priekopníkovi divadla Jánovi Palárikovi (1822 – 1870), významnom národnom dejateľovi, novinárovi a politikovi. Rodák z Rakovej na Kysuciach prostredníctvom svojej dramatickej tvorby (Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch) ovplyvňoval slovenskú spoločnosť, pričom cez postavy divadelných hier sa kriticky vyjadroval k problémom národného života, zobrazujúc rodinný i spoločenský kolorit s jeho pozitívnymi cnosťami i tienistými stránkami. V pôsobnosti katolíckeho kňaza Ján Palárik prejavoval na vtedajšiu dobu relatívne progresívne názory, pričom sa zastával demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Aktívny bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety, napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Z úcty k Palárikovmu vkladu do slovenského divadelníctva sa od roku 1968 v jeho rodisku koná každoročne súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková.

Posolstvá dramatickej tvorby

Poslaním prehliadky Palárikova Raková je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel.  Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným   dielam slovenských autorov.

V rámci vzdelávacieho programu prehliadky sa v čase Palárikovej Rakovej organizujú tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom  zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla. Z dôvodu obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky organizátori každoročne zabezpečujú aj pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov a účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko), príp. ďalších krajanských súborov podľa možností.

V rámci sprievodného programu prehliadky sa pravidelne realizujú výstavy venované spomienke na Jána Palárika – s tematikou festivalu a divadla (ochotníckeho i profesionálneho), ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov. V rámci divadelných dní sa pravidelne uvádzajú aj predstavenia pre  deti a mládež  v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom  divákovi  potrebu  prijímania a rozvíjania  duchovných umeleckých hodnôt.

 

DO POZORNOSTI!

Fragmenty z divadelnej hry KLIETKA:

https://www.youtube.com/watch?v=Wp0W0rUhH98

 

Snímka vo fotogalérii:

Záber z divadelnej hry KLIETKA.

Foto: Ján Čobrda Blitz, Hlas ľudu