Palárikovu Rakovú okrášlia divadelníci z Báčskej Palanky

V dňoch 23.-28. apríla 2014 pozýva Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková  a Mesto Čadca na 47. ročník Palárikovej Rakovej – národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tradičná významná kultúrna udalosť v živote regiónu i celého Slovenska sa aj v tomto roku uskutočňuje so spoluorganizátorskou účasťou  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Palárikova Raková je najstaršou celoštátnou tematickou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej  dramatickej tvorby, pričom jej každoročným účastníkom je aj krajanský ochotnícky súbor, spravidla s nomináciou víťaza festivalu DIDA v srbskej Pivnici.

Na tohtoročnej prehliadke Palárikovej Rakovej v rámci jej 47. ročníka vystúpi Divadelná odbočka Miestneho odboru Matice slovenskej z Báčskej Palanky zo Srbska  s predstavením Život je čudo autorky Eleny Hožanovej pod režisérskou taktovkou dvojice Katarína Mišíková Hitzingerová a Elena Hložanová. Predstavenie (s dĺžkou trvania 45 minút) sa stalo víťazom na festivale DIDA 2013 v Pivnici. Odmenený bol  aj predstaviteľ jednej z rolí Jozef Chrček, ktorý sa stal najlepším hercom súťažnej prehliadky. Na festivale Divadelný vavrín 2013 divadelnému súboru udelili Cena za najlepšie hovorené slovo.

Festival ako pocta Jánovi Palárikovi

Divadelná prehliadka Palárikova Raková je nazvaná po dramatikovi a priekopníkovi divadla Jánovi Palárikovi (1822 – 1870), významnom národnom dejateľovi, novinárovi a politikovi. Rodák z Rakovej na Kysuciach prostredníctvom svojej dramatickej tvorby (Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch) ovplyvňoval slovenskú spoločnosť, pričom cez postavy divadelných hier sa kriticky vyjadroval k problémom národného života, zobrazujúc rodinný i spoločenský kolorit s jeho pozitívnymi cnosťami i tienistými stránkami. V pôsobnosti katolíckeho kňaza J. Palárik zastával na vtedajšiu dobu relatívne progresívne názory, pričom sa zastával demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Aktívny bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety, napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Z úcty k Palárikovmu vkladu do slovenského divadelníctva sa od roku 1968 v jeho rodisku koná každoročne súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková.

Posolstvá dramatickej tvorby

Poslaním prehliadky Palárikova Raková je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel.  Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným   dielam slovenských autorov.

V rámci vzdelávacieho programu prehliadky sa v čase Palárikovej Rakovej organizujú tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom  zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla. Z dôvodu obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky organizátori každoročne zabezpečujú aj pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov a účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko), príp. ďalších krajanských súborov podľa možností.

V rámci sprievodného programu prehliadky sa pravidelne realizujú výstavy venované spomienke na Jána Palárika – s tematikou festivalu a divadla (ochotníckeho i profesionálneho), ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov. V rámci divadelných dní sa pravidelne uvádzajú aj predstavenia pre  deti a mládež  v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom  divákovi  potrebu  prijímania a rozvíjania  duchovných umeleckých hodnôt.

 

POZVÁNKA

PLAGÁT