Pamätnú tabuľu Ľudovíta Štúra slávnostne odhalili Slováci v obci Storožnica na Zakarpatsku

V sobotu 9. októbra 2019 bola v obci Storožnica slávnostne odhalená pamätná tabuľa s reliéfom veľkého slovenského národovca, kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra. Tabuľa je umiestnená na budove kultúrneho strediska v obce Storožmica.

Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov, organizácia, ktorá si kladie za cieľ  priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných osobností Slovenska pre zveľaďovanie slovenskosti v ukrajinskom prostredí  a tým prispieť k udržaniu slovenského jazyka, vzdelanosti a kultúry v tomto prostredí. Osadenie tabule bolo uskutočnené s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na slávnostnom podujatí pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Ľ. Štúrovi sa zúčastnili generálny  konzul Slovenskej republiky v Užhorode Miroslav Mojžita, starosta obce Storožnica Vasyl Sika, prorektor Užhorodskej východoeurópskej slavistickej univerzity Stepan Selmenský, sochár Eduard Aleksij, členovia  Užhorodského spolku Slovákov, občania obce – Slováci a členovia  slovenského folklórneho súboru Naša fajta. Pri príležitosti odhalenia tabule zazneli krátke príhovory a na záver podujatia súbor Naša fajta predviedla krátke umelecké vystúpenie – slovenské ľudové tance.

Obec Storožnica, starým názvom Jovra, sa nachádza na Zakarpatskej Ukrajine a je vzdialená približne 2 km od Užhorodu. Obec má spolu okolo 4000 obyvateľov, z toho približne 20 percent sú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny.